Perełki architektoniczne ziemi nyskiej odzyskują świetność

Blisko 420 tysięcy złotych otrzymają cztery parafie z terenu LGD Nyskie Księstwo Jezior i Gór. Umowy na dofinansowania prac konserwatorskich i remontowych podpisał z proboszczami członek zarządu województwa Antoni Konopka. Dotacje pochodzą z Programu Obszarów Wiejskich.

25 listopada br. w Opolu członek zarządu województwa Antoni Konopka przekazał na ręce proboszczów z parafii w powiecie nyskim umowy dotacyjne na wykonanie prac konserwatorskich i remontowych. To kolejne pieniądze na ten cel w perspektywie finansowej 2014-2020 w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich z puli 6,4 mln zł, które zostały podzielone na 44 zadania. Ponadto Samorząd Województwa Opolskiego, w ramach otwartego konkursu ofert, udzielił także dotacji 37 podmiotom na kwotę 1,2 mln zł, które zostały przeznaczone na zadania publiczne województwa opolskiego w zakresie prac konserwatorskich, restauratorskich oraz robót budowlanych przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków na terenie naszego regionu. Pieniądze otrzymały przede wszystkim właśnie parafie rzymskokatolickie i ewangelicko-augsburskie, ale także osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe, przedsiębiorcy oraz inni właściciele i zarządcy obiektów,  wpisanych do rejestru zabytków.

To pokazuje, że województwo opolskie wspiera dziedzictwo kulturowe i historyczne regionu, co, jak podkreślał podczas podpisywania umów członek zarządu Antoni Konopka, jest niezwykle ważne – Zabytki stanowią istotną wartość historyczną i kulturową naszego regionu, więc dbałość o nie jest znaczącym aspektem w zachowywaniu naszej tożsamości. Architektura sakralna w powiecie nyskim jest niezwykle wyjątkowa, nie może więc dziwić aktywność gospodarzy tych obiektów w ubieganiu się o dofinansowania, szczególnie, iż są one istotnym elementem także dla nas – chrześcijan – mówił.

Blisko 110 tysięcy zł otrzymała Rzymskokatolicka Parafia pw. Trójcy Świętej w Korfantowie. – Od kilku lat remontujemy dach kościoła, który jest jednym z piękniejszych obiektów zabytkowych na terenie powiatu nyskiego. Wykonaliśmy już 90% generalnego remontu dachu i m.in. dzięki pomocy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego będziemy mogli go dokończyć, a przed nami jeszcze myślę ok. dwóch lat prac. Chciałbym w tym miejscu bardzo podziękować wszystkim ofiarodawcom i sponsorom – mówi ks. Jacek Wilczyński, proboszcz parafii.

Z kolei Rzymskokatolicka Parafia pw. Zwiastowania NMP w Biskupowie otrzyma 89 tysięcy zł na prace konserwatorskie ołtarza bocznego.

75 tysięcy zł trafiło do Rzymskokatolickiej Parafii pw. św. Floriana w Przydrożu Małym, gdzie wykonane zostaną prace konserwatorskie stolarki okiennej kościoła odpustowego pw. Matki Boskiej Bolesnej w Przydrożu Małym na „Szwedzkiej Górce”. – Chciałem serdecznie podziękować za tę dotację. Chcemy jeszcze przed zimą wymienić okna, aby zachować odpowiednią wilgotność dla zrekonstruowanego ołtarza głównego – poinformował ks. Karol Wacholc, proboszcz parafii.

Rzymskokatolicka Parafia pw. św. Jerzego w Podlesiu na malowanie wnętrz kościoła otrzymała 145 tysięcy zł.

TK

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy