Dotacje dla fundacji i spółdzielni

246 tys. zł unijnego wsparcia na doposażenie Zakładu Aktywności Zawodowej dostanie Fundacja „Dom” z Opola. Właśnie podpisano w tej sprawie umowę. Kolejny nabór, w którym fundacje i spółdzielnie będą mogły się starać o dotacje na nowoczesne maszyny i sprz­­­ęt do produkcji, już jesienią. W puli będzie 10 mln zł.

– Te pieniądze pozwolą nam wyposażyć w nowoczesny sprzęt aż trzy z naszych pracowni: poligraficzną, ceramiki i sitodruku. Dzięki temu wymienimy użytkowane do chwili obecnej maszyny, kupione już jako używane, na nowocześniejsze, wygodniejsze, wydajniejsze i dające więcej możliwości – mówią Teresa i Kazimierz Jednorogowie, założyciele Fundacji Dom Rodzinnej Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem Mózgowym z Opola. Podkreślają, że zakup takiego sprzętu planowali od lat, ale ciągle nie było na to pieniędzy. – Ten unijny nabór ktoś wymyślił tak, że instytucje takie jak nasza traktowane są jak firma. Dzięki temu mogą zdobyć pieniądze na inwestycje, które pozwalają się rozwijać. To był bardzo dobry pomysł – zaznaczają.

6 lipca w imieniu Fundacji „Dom” Teresa i Kazimierz Jednorogowie podpisali umowę z podlegającym samorządowi województwa Opolskim Centrum Rozwoju Gospodarki na dofinansowanie swojego projektu. W jego ramach za 246 tys. zł Fundacja kupi do działającego w jej ramach, a zatrudniającego obecnie 60 niepełnosprawnych Zakładu Aktywności Zawodowej, kilka urządzeń. Będą to: ploter drukująco-tnący do poligrafii, maszyna drukująca, maszyna do przerobu gliny, nowoczesny piec do ceramiki, półautomat i tunel wygrzewający do sitodruku, a także klimatyzatory i agregat chłodzący. – Traktujemy ten projekt pilotażowo. Jeśli wszystko pójdzie dobrze i znów będzie można skorzystać z podobnych pieniędzy w kolejnych latach, to na pewno będziemy się nad tym poważnie zastanawiać. Planów i potrzeb nam nie brakuje – zaznaczają Jednorogowie.

Dotacja, którą dostanie Fundacja „Dom”, przyznana została w ramach naboru dla tzw. podmiotów ekonomii społecznej, czyli m.in. spółdzielni, zakładów pracy chronionej czy stowarzyszeń i fundacji prowadzących działalność gospodarczą. Pieniądze pochodzą z unijnej puli województwa opolskiego.

– Podmioty ekonomii społecznej, które mogły skorzystać ze wsparcia w ramach tego naboru, prowadzą ważną działalność w wielu dziedzinach. Wspólne działanie ludzi jest tu ważniejsze niż zysk, jaki firma osiąga. Nikogo dziś nie trzeba przekonywać, że ten ważny element życia społecznego sprzyja pełnemu zatrudnieniu, walce z ubóstwem i stabilnemu rozwojowi. Dlatego uznaliśmy, że warto te firmy wspomóc. Liczymy, że możliwość pozyskania dotacji pozwoli im się rozwinąć – mówi marszałek województwa Andrzej Buła.

Nabór ogłoszony został w ubiegłym roku, a rozstrzygnięty wiosną tego roku. Wpłynęło w nim siedem projektów. Dofinansowanie – w sumie prawie 1,8 mln zł – zarząd województwa opolskiego przyznał trzem z nich: Fundacji Artem Silesiam Promovere, Spółdzielni Socjalnej Profes i właśnie Fundacji Dom Rodzinnej Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem Mózgowym, która pierwsza podpisała umowę na dofinansowanie. W związku z tym, iż w rozstrzygniętym naborze nie wykorzystano całej puli pieniędzy przeznaczonych na ten cel, zarząd województwa zdecydował, że nabór ogłoszony zostanie jeszcze raz. – Odbędzie się on jesienią. Wnioski będzie przyjmować OCRG. W puli mamy 10 mln złotych – informuje marszałek.

Dotacje w wysokości do 800 tys. zł można będzie dostać, jak poprzednio, na nowoczesne maszyny i sprz­­­ęt do produkcji, które posłużą wprowadzeniu na rynek nowych lub ulepszonych produktów i usług. Można je przeznaczyć na wdrażanie innowacji produktowych, procesowych, marketingowych i organizacyjnych oraz na inwestycje w rozwój zwiększające skalę działalności i zasięg oferty.

– Projekty te muszą mieć charakter inwestycyjny. Dofinansowanie może być przyznane tylko tym podmiotom, które działają dla osiągnięcia m.in. celu społecznego, a wypracowany zysk przekazują na swoją działalność, a nie dzielą między wspólników czy udziałowców – zastrzega dyrektor OCRG Roland Wrzeciono.

Poza Fundacją Dom wsparcie w ramach pierwszego naboru dostanie również Fundacja Artem Silesiam Promovere z Kuniowa. Dzięki przyznanej dotacji (prawie 773,9 tys. zł) chce stworzyć katolicką niepubliczną szkołę podstawową w Biadaczu dla dzieci z powiatu kluczborskiego. Z udziałem dotacji zamierza wyremontować i wyposażyć budynek placówki. Wsparta zostanie również (kwotą 770 tys. zł) Spółdzielnia Profes z Kluczborka. Kupi za to maszyny do produkcji elementów metalowych, co umożliwi jej świadczenie usług dla przemysłu, rozwój działalności oraz wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Nabór dla podmiotów ekonomii społecznej nie jest jedynym prospołecznym naborem, które przeprowadzało w ostatnich latach OCRG. Członek zarządu województwa opolskiego Szymon Ogłaza przypomniał podczas konferencji prasowej towarzyszącej podpisaniu umowy 6 lipca, że dzięki blisko 80 mln zł dofinansowania przekazanym przedsiębiorcom na tworzenie domów seniora i tzw. mieszkań wspieranych w regionie powstanie ponad 830 miejsc opieki dla osób starszych i zależnych w całodobowych i dziennych domach opieki oraz w mieszkaniach wspieranych. Z kolei dzięki 10 mln zł dofinansowania na tworzenie i doposażanie żłobków czy klubów malucha powstanie w nich ponad 470 miejsc dla najmłodszych oraz 25 miejsc opieki dla dzieci w wieku do 6 lat. – Wsparcie w postaci dotacji trafia w przypadku tych naborów do przedsiębiorców, ale docelowym jego odbiorcą są jednak dzieci i ich rodzice, seniorzy czy organizacje takie, jak Fundacja Dom – wyjaśniał Szymon Ogłaza.

Ogółem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 na wsparcie przedsiębiorstw i lokalnego biznesu woj. opolskie przeznaczyło ponad 160 mln euro. Dotychczas OCRG ogłosiło czternaście naborów. Dwanaście z nich już rozstrzygnięto.

KK – OCRG

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy