Oczyszczalnia jak nowa

W Gościejowicach Małych oddano do użytku po przebudowie i rozbudowie oczyszczalnię ścieków dla gminy Niemodlin. Inwestycję zrealizowano dzięki funduszom unijnym – dofinansowanie z regionalnego programu operacyjnego wyniosło niemal 10 milionów złotych. To największa inwestycja w historii gminy.

To na pewno korzyść dla środowiska i mieszkańców gminy, bo celem tej rozbudowy była przede wszystkim poprawa jakości oczyszczonych ścieków, ograniczenie przedostawania się niebezpiecznych substancji do wody i gleby oraz poprawa funkcjonowania systemu oczyszczania ścieków, warunków sanitarnych i zmniejszenie ryzyka zachorowań.

– Dziś jest prawdziwa uroczystość, bo wiem, jak pani burmistrz zależało na tym, żeby zrealizować oczyszczalnię ścieków dla swoich mieszkańców – mówił marszałek Andrzej Buła i dodając, że inwestycja była wielkim wysiłkiem finansowym dla gminy. – Kosztowała ponad 13 i pół miliona złotych, z unijnym dofinansowaniem ponad 9 milionów złotych – informował marszałek.

Burmistrz Niemodlina Dorota Koncewicz potwierdzała, że to dla niej wielki dzień. – Jestem bardzo szczęśliwa, bo to bardzo istotne zadanie z punktu widzenia poprawy jakości życia mieszkańców, jak też osiągnięcia standardów oczyszczalni ścieków wynikających z dyrektywy unijnej – mówiła. Podkreślała, że to największa inwestycja w historii gminy Niemodlin. – Samodzielnie nie bylibyśmy w sanie zrealizować tego zadania – dodawała.

Warto przypomnieć, że w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 na poprawę gospodarki ściekowej przeznaczono ponad 61 milionów 628 tysięcy złotych. Znalazły się pieniądze dla wszystkich, którzy wnioskowali o wsparcie.

vr

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy