Nowe możliwości leczenia i badań w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym

Centrum Naukowo-Badawcze przy opolskim Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym będzie służyło nie tylko lekarzom, pacjentom, ale całemu środowisku naukowemu. To tutaj specjaliści będą pracować nad nowoczesnymi rozwiązaniami w medycynie. To nowy rozdział opolskiej medycyny.

W skład Centrum Naukowo-Badawczego, które oficjalnie otwarto przy Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym, wchodzą: Centrum Badań i Innowacji w Chorobach Cywilizacyjnych – Sercowo-Naczyniowych i Kręgosłupa, które powstało dzięki dofinansowaniu unijnemu z puli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego oraz Uniwersyteckie Centrum Wsparcia Badan Klinicznych, utworzone w ramach projektu finansowanego z grantu Agencji Badań Medycznych.

Budowa Centrum Badań i Innowacji w Chorobach Cywilizacyjnych – Sercowo-Naczyniowych i Kręgosłupa kosztowała ponad 31 milionów złotych. Pomieszczenia powstały dzięki zaadaptowaniu na ten cel dawnej szpitalnej pralni. Oprócz zakrojonych na szeroką skalę prac remontowych zakupiono aparaturę badawczą. Centrum wyposażone jest w najnowocześniejszy rezonans magnetyczny. Poza tym są: tomograf komputerowy, echokardiograf i ultrasonograf klasy premium, densytometr, system analizy DXA, holograficzny system obrazowania medycznych danych obrazowych techniką, kamera do zabiegów otwartych z wykorzystaniem zieleni indocjaninowej z głowicą do zabiegów endoskopowych, aparat do pomiarów przezskórnej prężności tlenu, system do pomiaru perfuzji mikrokrążenia, aparat do autotransfuzji, 16 kanałowy system do neuromonitoringu, drukarkę 3D z oprogramowaniem, zestaw do wykonywania EKG testów wysiłkowych z ergo spirometrią, aparaty do badań holterowskich, aparaty EKG. Dzięki temu wyposażeniu szpital wpisał już się do grona przodujących ośrodków klinicznych w Polsce. Opracowywane będą tutaj nowe rozwiązania. Już teraz prowadzi się badania kliniczne w zakresie serca i chorób naczyniowych oraz kręgosłupa.

W centrum będą prowadzone badania nad nowymi metodami leczenia, będzie się też można specjalizować w diagnostyce obrazowej. Lekarze będą współpracować z innymi szpitalami w Polsce. Będzie to również okazja do wymiany doświadczeń i zasobów sprzętowych między ośrodkami badawczymi. – Centrum jest ośrodkiem kreowania i wdrażania innowacyjnych badań i rozwoju nowoczesnych technologii w zakresie nauk medycznych i nauk o zdrowiu. Zajmuje się kompleksowym przygotowaniem i realizacją zaawansowanych komercyjnych i niekomercyjnych projektów i programów naukowych i badawczych – wyjaśnia Dariusz Madera, dyrektora generalny Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego. – To  bardzo szeroki projekt. Pacjenci będą przechodzić procedury badawcze. Tutaj będą pracować naukowcy i lekarze pracujący w szpitalach województwa opolskiego. Pomysły i opracowania nowych rozwiązań lekarzy i naukowców będą przenoszone do przemysłu – dodaje dyrektor.

Problematyka badawcza Centrum koncentruje się na zagadnieniach związanych z określeniem funkcji i struktury serca i naczyń za pomocą zaawansowanych metod obrazowych – badania oparte na technologiach obrazowych, badaniami epidemiologicznymi i analitycznymi zjawisk związanych z chorobami sercowo-naczyniowymi i neurologicznymi, wieloaspektową eksplorację procesów starzenia, badaniami z zakresu neurologii i neurochirurgii, badaniami z zakresu chirurgii, chirurgii naczyniowej i diabetologii, modelowaniem 3D w schorzeniach sercowo-naczyniowych oraz neurologicznych, badaniami obrazowymi.

Jak zauważa Andrzej Buła, marszałek województwa opolskiego, Opolskie dzięki szpitalowi i wydziałowi lekarskiemu wpisało się na listę wiodących liderów innowacji medycznych. – Tutaj na początku nie było rozmów o wielkiej koncepcji, ale spotkanie przy kawie. Pomysł zaczął się rodzić dzięki temu, że przez ostatnie pięć lat zawiązywana była ogromna współpraca szpitala z innymi jednostkami. Wiele energii dał wydział lekarski. Tutaj każdy znajdzie swoje miejsce. Mamy infrastrukturę do uprawiania nauki – zaznacza marszałek.

Marek Gierlotka, kierownik Oddziału Kardiologii w USK w Opolu, Kliniki Kardiologii Uniwersytetu Opolskie i dyrektor Instytutu Nauk Medycznych UO cieszy się, że stworzono kolejne warunki dla obecnych studentów kierunku lekarskiego. – Będzie prowadzonych tutaj wiele zadań. Studenci, którzy wchodzą obecnie w szósty rok, za chwilę rozpoczną pracę jako lekarze. Do tej pory brakowało nam mocnej infrastruktury do prowadzenia badań klinicznych. Teraz mamy nadzieję, że przyszli lekarze będą chcieli tutaj zostać. Dajemy im bardzo konkretną perspektywę prowadzenia badań. Już nie muszą wyjeżdżać do  Krakowa czy Warszawy. Te same narzędzia mają na miejscu – dodaje Marek Gierlotka.

Natomiast Uniwersyteckie Centrum Wsparcia Badan Klinicznych dysponuje nowoczesnym zapleczem infrastrukturalnym, m.in. pokojami obsługi dla sponsorów, w tym audiowizualnymi, punktem obsługi pacjenta, punktem pobrań i obróbki materiału biologicznego oraz bazą kliniczną USK w Opolu ze szpitalnym oddziałem ratunkowym i oddziałem intensywnej terapii. UCWBK w Opolu jest członkiem Polskiej Sieci Badań Klinicznych. Inwestycja, o wartości niemal 8,8 mln zł, została sfinansowana z budżetu państwa przez Agencję Badań Medycznych w ramach projektu realizowanego przez Uniwersytet Opolski w partnerstwie z USK w Opolu.

pw

 

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy