Listopadowa sesja sejmiku

W programie przedostatniej w tym roku sesji Sejmiku Województwa Opolskiego znalazły się m.in. informacje nt. jakości powietrza  w województwie opolskim w 2021 roku, działań z zakresu rehabilitacji osób z deficytami zdrowotnymi po COVID-19. Było też o wspieraniu sportu w województwie opolskim. Ale zaczęło się od informacji ważnej dla wszystkich mieszkańców.

Opolski program zatwierdzony przez Komisję Europejską!

Marszałek województwa Andrzej Buła poinformował na samym początku sesji, że kilkanaście minut wcześniej Komisarz UE podpisała program Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027. – Jesteśmy drugim, po lubelskim, województwem w Polsce, które otrzymało formalną akceptację swojego programu przez Komisję Europejską. To oznacza dla nas zielone światło dla dalszych prac nad programem – mówił marszałek. Poinformował, że już na początku roku zarząd województwa chce uruchomić pierwsze projekty, związane m.in.  z pomocą dla przedsiębiorców.

Powietrze, jakim oddychamy

Jak co roku, radni wysłuchali informacji o jakości powietrza w województwie opolskim.  Barbara Barańska z Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska mówiła o tym, co wynika z prowadzonego przez inspektorów monitoringu. Przedstawiała szczegółowe wyniki związane z obecnością niebezpiecznych dla zdrowia związków w powietrzu. – Większość badanych przez nas związków mieści się w określonych normach. Przekroczenia dotyczą przede wszystkim obecności w powietrzu pyłów zawieszonych PM10 i PM2,5 oraz benzo(a)pirenu – mówiła Barbara Barańska. – Nie zaobserwowaliśmy średniorocznych przekroczeń pyłu zawieszonego PM10, zanotowano przekrocenia średniodobowe w stacjach w Nysie i Zdzieszowicach, podobnie było z pyłem zawieszonym PM2,5. Natomiast we wszystkich stacjach zaobserwowano przekroczenia stężenia benzo(a)pirenu. Można zauważyć tendencję spadkową, ale daleko nam do stanu pożądanego i określonego w normach – podkreślała inspektor.

Pilotażowy projekt rehabilitacji po COVID-19

Jak informowała wicemarszałek Zuzanna Donath-Kasiura, to innowacyjny i wyjątkowy w kraju program, finansowany z funduszy unijnych, którym objęto 2000 mieszkańców regionu.  – Rehabilitacja pacjentów realizowana jest na kilka sposobów, w tym stacjonarnie, ambulatoryjnie oraz w miejscu zamieszkania. Dzięki temu możliwe jest wsparcie tak dużej liczby pacjentów.  W pierwszym etapie przeprowadzana jest szeroka i pogłębiona diagnostyka, która służy identyfikacji powikłań i jest podstawą do opracowania i zaplanowania indywidualnego planu usprawnienia, dostosowanego do potrzeb każdego z pacjentów – mówiła wicemarszałek. Dużą rolę odgrywają w programie przychodnie POZ – jest ich w programie 58 i to właśnie tam przede wszystkim zgłaszają się pacjenci do programu. Można się zgłaszać także przez internet, wypełniając specjalną ankietę na stronie takdlazdrowia.opolskie.pl . A gdzie prowadzona jest rehabilitacja? Rehabilitacją oddechową i ogólnoustrojową zajmują się szpitale  w Korfantowie, Kup i Pokoju, zaś  terapią  psychologiczną w warunkach szpitalnych – Centrum Terapii Nerwic w Mosznej. Prowadzona jest także rehabilitacja domowa i zgłoszonych do projektu gabinetach rehabilitacyjnych.

Dziś już do programu zgłosiło się ponad 1800 osób. Ogromne zainteresowanie projektem świadczy o wysokiej potrzebie jego realizacji oraz jego celowości.

Opolskie dla sportu

Jak zwracał uwagę członek zarządu województwa Szymon Ogłaza, na przestrzeni kilku lat znacząco zwiększyło się wsparcie sportu w regionie z budżetu województwa. – O ile w roku 2015 przeznaczaliśmy na ten cel z budżetu województwa 2,5 miliona złotych, dziś jest to już 8 milionów złotych – mówił wicemarszałek.  Plany na rok 2023 są jeszcze bogatsze, bo w planie budżetu na przyszły rok na rozwój sportu przewidziano ponad 9 milionów złotych.

A wsparcie sportu z budżetu województwa to wsparcie bardzo różnorodne – od stypendiów i nagród dla najlepszych sportowców, przez zakup sprzętu sportowego, inwestycje w modernizację infrastruktury sportowej, przez organizację otwartych konkursów ofert i wsparcie pozakonkursowe klubów i organizacji sportowych, realizację programów ministerialnych, wsparcie i współorganizację imprez sportowych.

Pomoc dla sportu jest wymierna, a można ją mierzyć m.in. liczbą stypendiów sportowych dla tych najlepszych. O ile w roku 2015 zarząd województwa przyznał 103 takie stypendia, to w tym roku było ich już ponad 160 na kwotę 700 tysięcy złotych.

vr

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy