Opolskie Forum Zdrowia Psychicznego Dzieci i Młodzieży

Opolskie Forum Zdrowia Psychicznego Dzieci i Młodzieży to konferencja, podczas której prezentowane są badania naukowe, a także omawiana jest aktualna sytuacja w systemie ochrony zdrowia. W trakcie wydarzenia odbywają się wykłady oraz panele dyskusyjne, związane ze wsparciem i wyzwaniami w ochronie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży.

– Jako urząd marszałkowski staramy się mówić, że zdrowie psychiczne jest bardzo ważną częścią systemu ochrony zdrowia – podkreśliła wicemarszałek województwa Zuzanna Donath-Kasiura. – Konferencja odbywa dzięki finansowemu wsparciu samorządu województwa i wpisuje się w nasze długofalowe i szerokie działanie na rzecz zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży. W marcu 2022 roku powołaliśmy Opolską Radę Zdrowia Psychicznego, aby jak najlepiej przygotować się do pomagania młodym ludziom, ale również dorosłym. Mamy świadomość, że młodzież jest w trudnej kondycji psychicznej, a czasy, w których żyjemy, nie ułatwiają życia – dodawała.

Psychoterapeuta uzależnień z Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień Tomasz Jarczok zauważał, że rośnie liczba zgłoszeń, dotyczących uzależnień związanych z komputerem, Internetem i telefonem.  – Zgłoszenia są takie, że gdy rodzice zaczynają stawiać granice, jeżeli chodzi o korzystanie z urządzeń elektronicznych, dzieci zachowują się agresywnie, np. biją rodziców, grożą śmiercią lub wykazują zachowania autoagresywne. Są to coraz młodsze dzieci. Ostatnio miałem konsultacje w sprawie dziewięciolatka. To wszystko pogłębił czas pandemii, ponieważ kiedy rodzice chodzili do pracy, korzystanie z komputera było poza kontrolą – podsumował.

– Jesteśmy bardzo wdzięczni, że marszałek objął patronatem tę konferencję – mówiła Katarzyna Mizera, dziekan Wydziału Ekonomicznego w Opolu Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu. – ­­­Dla nas jest to niezwykłe wsparcie w ważnym temacie. Kształcąc psychologów, dokładamy starań, żeby mieli tę podbudowę naukową na najwyższym poziomie, ale równie ważną rzeczą w procesie kształcenia psychologów jest praktyka. Ten aspekt praktyczny dziś, dzięki panelowi marszałkowskiemu, został bardzo dobrze zarysowany i uzupełnił przekaz tej konferencji – dodała.

JD

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy