Wsparcie dla opolskich wsi

– W roku 2017 przypada dwudziestolecie Programu Odnowy Wsi – poinformował Antoni Konopka, członek zarządu województwa. Około 600 tysięcy złotych przeznaczył w tym roku Zarząd Województwa Opolskiego dla przedstawicieli społeczności wiejskich, a także dla dzieci i młodzieży z regionu na inicjatywy związane z tym jubileuszem.

Antoni Konopka podczas konferencji prasowej przypomniał, że na początku programu uczestniczyły w nim 54 sołectwa z 28 gmin, obecnie jest 711 sołectw z 68 gmin. Opolska „Odnowa wsi” jest ewenementem w skali kraju – sięga po oddolne inicjatywy, aktywizuje lokalne społeczności, a celem owych przeobrażeń jest nie tylko dbałość o ład przestrzenny i estetykę, ale zmiana mentalności mieszkańców, ich dbałość o dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze. Samorząd województwa na wsparcie lokalnych inicjatyw przeznaczył w latach 2002-2016 aż 7 mln złotych. Sołectwa zrealizowały za nie przedsięwzięcia o wartości prawie 40 mln złotych, co oznacza, że jedna złotówka pomnożona została przeszło pięciokrotnie.

Od 1999 roku samorząd województwa jest organizatorem konkursu „Piękna wieś opolska”. W minionym okresie oceniono 748 zgłoszonych sołectw i przygotowanych przez nie projektów odnowy.

Antoni Konopka z okazji 20-lecia Programu Odnowy Wsi zapowiedział kilka konkursów. Pierwszy z nich adresowany jest do organizacji pozarządowych na przedsięwzięcia promujące ideę odnowy wsi oraz ochronę bioróżnorodności, promocję liderów odnowy, a także organizację festiwali, konkursów, przeglądów o zasięgu co najmniej regionalnym, które promują program odnowy wsi. Łączna pula przeznaczona na dofinansowanie wynosi 250 tys. złotych, projekt może zdobyć maksymalne dofinansowanie w kwocie 15 tys. złotych.

Kolejnym konkursem, z pulą nagród w wysokości 100 tys. złotych, jest „Piękna wieś opolska”. W tym roku odbywać się on będzie w kategorii „Najpiękniejsza wieś 20-lecia Odnowy Wsi Opolskiej” oraz „Najlepszy projekt odnowy wsi”.

Poza tym zaplanowano konkursy: na najciekawszą koncepcję zagospodarowania terenów zielonych wsi (na nagrody przewidziano 150 tys. złotych), a także fotograficzny zatytułowany „Osobliwości przyrodnicze w obiektywie” (laureaci otrzymują nagrody rzeczowe) i konkurs plastyczny na „Najpiękniejszy przyszkolny ogródek” (pula nagród ponad 35 tys. złotych).

Mariola Szachowicz, zastępca dyrektora Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi UMWO, mówiła, iż w roku ubiegłym konkursy fotograficzny i na przyszkolny ogródek cieszyły się dużym powodzeniem. W tym pierwszym udział wzięło 280 uczestników. Oczekiwane efekty – w postaci zagospodarowanych przestrzeni – przyniósł także konkurs na najciekawszą koncepcję zagospodarowania. Sołectwa przygotowały projekty, a dzięki otrzymanym nagrodom pieniężnym, mogły go zrealizować. Jako przykład ciekawej koncepcji wymieniła Olszankę, gdzie w pobliżu wsi Pogorzela powstało oryginalne plenerowe,  miejsce spotkań mieszkańców.

Rozmowa z Mariolą Szachowicz, zastępcą dyrektora Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi UMWO:

MS

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy