Nowy konsul z wizytą u marszałka

  Peter Herr, nowy konsul Republiki Federalnej Niemiec w Opolu spotkał się z marszałkiem Andrzejem Bułą i wicemarszałek Zuzanną Donath-Kasiurą. Było to pierwsze oficjalne spotkanie konsula, obejmującego placówkę w naszym regionie, z władzami województwa.

Peter Herr pochodzi z Badenii-Wirtembergii, jest  ekonomistą – specjalistą ds. administracji publicznej. Od wielu lat pracuje w służbie dyplomatycznej, pracował m. in. w Izmirze, Rydze, Wilnie i Mińsk. Ostatnio był zastępcą konsula generalnego w Konsulacie  Generalnym  RFN w Doniecku, którego działalność z obiektywnych względów została zawieszona. W latach 2014-2016 był kierownikiem Referatu Prawno-Konsularnego oraz specjalistą ds. protokołu w Konsulacie Generalnym RFN w Krakowie.

Placówkę w Opolu Peter Herr objął w sierpniu. W sierpniu br. zmieniło się także kierownictwo Konsulatu Generalnego RFN we Wrocławiu – konsulem generalnym jest obecnie Martin Kremer, który wcześniej był zastępcą ambasadora RFN w Warszawie. Po niespełna dwóch latach misję dyplomatyczną w Polsce zakończył też sam Ambasador RFN, dr Arndt Freytag von Loringhoven. W lipcu funkcję tę objął dr Thomas Bagger, ostatnio szef Departamentu Zagranicznego w kancelarii prezydenta federalnego.

 

 

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy