Senioralny konkurs literacki – zapraszamy do udziału

 Zarząd Województwa Opolskiego, z inicjatywy Forum Seniorów Samorządu Województwa Opolskiego, ogłosił IV Senioralny Wojewódzki Konkurs Literacki pt. „Tradycje związane ze świętami Bożego Narodzenia w moim dzieciństwie a dziś”.

W konkursie mogą wziąć udział seniorzy – mieszkańcy województwa opolskiego powyżej 60. roku życia. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu jedną pracę pisemną – mogą to być autorskie refleksje, opisy, sprawozdania, felietony itp. Praca konkursowa nie powinna przekraczać objętości 4 stron maszynopisu w formacie A4.

Senioralny konkurs literacki – zapraszamy do udziału

Aby wziąć udział w konkursie, pracę w dwóch formach – papierowej i elektronicznej – wraz z załącznikiem nr 1 do Regulaminu Konkursu i załącznikiem nr 2 do Regulaminu Konkursu w dwóch egzemplarzach należy dostarczyć do 30 września 2022 r. do Sekretariatu Konkursu, którym jest Sekretariat Biura Dialogu i Partnerstwa Obywatelskiego UMWO (adres: Biuro Dialogu i Partnerstwa Obywatelskiego, Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, ul. Piastowska 17 [bud. Instytutu Śląskiego, II p., pok. 209], 45-081 Opole, tel. 77 44 67 847, e-mail: bdo@opolskie.pl) czynny w godz. 7:30 – 15:30.

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU!

W załączeniu wszystkie dokumenty związane z konkursem:

Ogłoszenie IV Senioralnego Wojewódzkiego Konkursu Literackiego

Regulamin konkursu

Załącznik nr 1 do regulaminu – formularz zgłoszeniowy

Załącznik nr 2 do regulaminu – umowa o nieodpłatne przeniesienie praw autorskich

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy