Początek prac w Muzeum Czynu Powstańczego

Wczoraj, czyli 26 lipca, została podpisana umowa o dofinansowanie projektu Muzeum Śląska Opolskiego. Pieniądze unijne pozwolą na pierwszy etap termomodernizacji budynków Muzeum Czynu Powstańczego.

Unijny projekt wart jest ponad 4 miliony 880 tysięcy złotych,  a dofinansowanie z Unii Europejskiej wyniesie prawie 4 miliony złotych.

– To pierwszy etap bardzo wielkiej inwestycji – mówi wicemarszałek województwa Zbigniew Kubalańca. – W ubiegłym roku, na stulecie III Powstania Śląskiego, zadeklarowaliśmy, że taką naszą pamiątką tej rocznicy będzie całkiem nowy budynek Muzeum Czynu Powstańczego, a właściwie cały kompleks krainy Góry Świętej Anny. Wykorzystujemy środki unijne, więc te cztery miliony złotych pójdą na termomodernizację tego historycznego miejsca, jakim jest budynek Domu Polskiego i gdzie dziś funkcjonuje stała wystawa III Powstania Śląskiego – informuje.

Dzięki tym pieniądzom możliwa termomodernizacja przegród historycznego budynku Domu Polskiego oraz modernizacja oświetlenia, systemu grzewczego i wentylacji. Zakres planowanych prac pozwoli na ograniczenie emisji gazów cieplarnianych i energii cieplnej oraz na zmniejszenie zużycia energii w budynku, a tym samym ograniczenie kosztów jego utrzymania.

Projekt powinien zakończyć się w połowie przyszłego roku.

Marszałek przypomina, że kolejny etap prac przed nami. W tym roku rozstrzygnięto konkurs architektoniczny na rozbudowę siedziby Muzeum Czynu Powstańczego na Górze św. Anny. Nagrodzony projekt zakłada wkopanie nowej kubatury w ziemię i znaczne jej ukrycie poniżej poziomu te­re­nu, co po­zwo­li­ na odsłonięcie istniejącego Domu Polskiego i wykorzystanie w pełni walorów jego ar­chi­tektury.  – Czekamy na nowe środki unijne, bo nie ukrywam, że koszty tej inwestycji mogą oscylować wokół 30-40 milionów złotych. Ale będzie to jeden z najnowocześniejszych obiektów w naszym regionie – mówi Zbigniew Kubalańca.

VR

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy