50 Marszałkowskich Talentów

Podczas Święta Województwa Opolskiego, 19 czerwca w Mosznej,  50 twórców z różnych dziedzin kultury i sztuki otrzymało stypendia Marszałkowskie Talenty. Dzięki nim będą mieli okazję do realizacji swoich artystycznych projektów.

To stypendia na realizację konkretnych przedsięwzięć dla osób, zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury lub opieką nad zabytkami.

Stypendia w kwocie 7 600 złotych, otrzymało aż 50 osób (w ubiegłym roku było to 30 stypendiów). Stypendia przyznawane są na realizację określonego przedsięwzięcia odbywającego się na obszarze województwa opolskiego lub będącego istotnym dla jego mieszkańców. Stypendium przyznaje się na czas realizacji tego przedsięwzięcia, jednak nie krótszy niż trzy kolejne, następujące po sobie miesiące. Stypendium wypłaca się w ratach miesięcznych.

Marszałek Andrzej Buła podkreśla, że warto pielęgnować talenty i warto dać im specjalną szansę na pokazanie swojej twórczości. – Pierwsze lata Marszałkowskich Talentów to była przede wszystkim muzyka, sztuka, firm, teraz widzimy, że coraz bardziej obecne są nowoczesne sztuki wizualne czy performance. Cały czas chcemy wzbogacać dorobek naszych mieszkańców – mówi marszałek.

W tym roku stypendyści planują zatem m.in. projekty plastyczne, literackie, teatralne i muzyczne. Na pewno będziemy je śledzić i o nich pisać. A w załączeniu, na końcu tekstu, lista stypendystów  – Marszałkowskich Talentów.

Okazją do wręczenia stypendiów było tegoroczne Święto Województwa Opolskiego, odbywające się w Mosznej. Pięćdziesięcioro artystów i twórców otrzymało stypendia z rąk marszałka województwa. Kilkoro z nich uczestnicy Święta Województwa mogli także zobaczyć i usłyszeć na scenie plenerowej w Mosznej. Wystąpili m.in. Wojciech Poprawa, Magdalena Meg Krzemień, Margo – Małgorzata Gadzińska-Kobiałko oraz Jędrzej Skiba.

50 Marszałkowskich Talentów 2022

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy