20 lat jak jeden dzień

Piękny jubileusz współpracy świętują Województwo Opolskie i Obwód Iwanofrankiwski na Ukrainie. To ponad 330 wspólnych inicjatyw. Współpracują samorządy, jednostki, organizacje, ale przede wszystkim mieszkańcy obu regionów.

Ciekawa, żywa, wielokierunkowa – taka jest relacja obu regionów, którą zapoczątkowało podpisanie umowy o wzajemnej współpracy 5 października 2001 roku na Zamku w Brzegu. Jej sygnatariuszami byli ówcześni włodarze regionów – marszałek Stanisław Jałowiecki i Zinowiej Mikołajewica Mytnyk, przewodniczący Iwanofrankiwskiej Rady Obwodowej.

Ołeksandr Sycz, od 10 lat przewodniczący Rady Obwodowej w Iwanofrankiwsku przyznaje, że to już jego trzecia wizyta w województwie opolskim. – Bardzo cieszę się z tej współpracy, to wspólne działania w wielu dziedzinach, m.in. nauki, kultury, zdrowia, ochrony przeciwpożarowej, turystyki czy wymiany młodzieży – wymieniał. Jak dodał, najważniejsze są więzi międzyludzkie, a władze regionalne mają za zadanie umożliwienie mieszkańcom tej najcenniejszej współpracy bezpośredniej. – Dokładamy wszelkich starań, aby ludzie znali nasze partnerstwo, by było ono żywe i ciekawe. Każdy z nas wie, jak ważny jest właśnie fundament budynku, a nie jego dach. Powinniśmy zrobić wszystko, aby ten fundament budować z relacji ludzi, naszych mieszkańców, a nie oficjeli – mówił. Ołeksandr Sycz podziękował także władzom regionu za pomoc, jaką Obwód Iwanofrankiwski otrzymał w czasie panujących tam powodzi. Przypomniał również o wsparciu z uwagi na toczącą się na wschodzie kraju wojnę. Mówił także, że region czerpie dużo z polskich doświadczeń reformy samorządowej. – Cieszę się, że mimo sytuacji covidowej jesteśmy tu duchem i ciałem. Wszystkim mieszkańcom województwa opolskiego przekazuję najlepsze życzenia – zakończył.

Wraz z przewodniczącym Rady Obwodowej do Opola przyjechał m.in. jego zastępca Wasyl Gładij, Wołodymyr Fedorak, naczelnik departamentu kultury, narodowości i religii  Obwodowej Administracji Państwowej w Iwanofrankiwsku, Ludmyła Babij, dyrektor Obwodowej Uniwersalnej Biblioteki im. Iwana Franki w Iwanofrankiwsku oraz przedstawiciele klubów deputowanych.

Oficjalną delegację z Ukrainy powitali marszałek Andrzej Buła oraz wicemarszałkowie Zbigniew KubalańcaZuzanna Donath – Kasiura oraz Szymon Ogłaza. Ta wyjątkowo żywa współpraca, jak przyznał marszałek Andrzej Buła, opiera się na wzajemnej przyjaźni, podtrzymywaniu unikalnych więzi i aktywności wielu środowisk. – Partnerstwo to ludzie. Warto się przyjaźnić i mieć bezpośrednio od siebie ważne informacje, wsłuchiwać się w swoje pomysły. To piękny jubileusz, mam nadzieję na świętowanie kolejnych 20 lat tak owocnej współpracy – mówił.

Wielość inicjatyw zauważa także Hubert Kołodziej, przewodniczący sejmikowej Komisji Współpracy z Zagranicą i Promocji Regionu. – Ukraina przeżywa obecnie okres reform w różnych sferach, także samorządowej. Umowa partnerska zakłada dzielenie się m.in. doświadczeniami w zakresie naszej drogi do Unii Europejskiej czy początków realizacji projektów. Mamy w województwie tej chwili około 20 partnerstw z samorządami z obwodu iwanofrankiwskiego. Wiemy, że jest szereg naszych jednostek, które by chciały współpracować. Tu również inspirujemy i pomagamy – mówił.

Warto dodać, że w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej otwarto także wystawę  „Z wizytą u Bojków”. Przybliża ona tereny w obwodzie iwanofrankiwskim (stanisławowskim), gdzie grupy Bojków najliczniej zamieszkiwały okręg doliński. Dzięki współpracy z Obwodową Publiczną Biblioteką Naukową w Iwanofrankiwsku  możemy pokazać Opolanom Bojków zamieszkujących te tereny również współcześnie. Ekspozycja czynna jest do 16 października.

Nasze serwisy