Urząd Marszałkowski wspiera pomologię

2 miliony złotych Urząd  Marszałkowski przeznaczy na wkład własny do projektu Uniwersytetu Opolskiego dotyczącego stworzenia międzynarodowego centrum przemysłu rolno-spożywczego w Prószkowie. Dziś w gmachu uczelni przedstawiciele samorządu województwa i uczelni podpisali list intencyjny w tej sprawie.

Przypomnijmy, że trzy lata temu na terenach dawnej pomologii planowano utworzenie ogrodu botanicznego, na wzór tego, który jest w Mikołowie. – Nie było jednak odpowiednich funduszy unijnych, aby zrealizować ten projekt – mówi rektor uniwersytetu opolskiego profesor Marek Masnyk.

Od niespełna roku trwają starania o utworzenie w tym miejscu Międzynarodowego Centrum Badawczo-Rozwojowego Uniwersytetu Opolskiego na rzecz rolnictwa i przemysłu rolno-spożywczego. Inwestycja ma kosztować 42 mln złotych.

– To podobna kwota, jaka została przeznaczona na utworzenie kierunku lekarskiego – mówi rektor opolskiej uczelni.  Pieniądze na realizację pomysłu mają pochodzić głównie z pieniędzy unijnych.  – Komisja Europejska pozwoliła nam na wygospodarowanie 12 milionów euro na uczelnie. Pozostała część pieniędzy z 75 milionów euro na projekty innowacyjne dedykowana jest dla przedsiębiorstw – dodaje marszałek województwa Andrzej Buła. Uczelnia musi uzbierać 10 milionów złotych na wkład własny i właśnie do tej kwoty dołożył się Urząd Marszałkowski.

Projekt został już zaakceptowany przez Instytucję Zarządzającą w ramach pieniędzy z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego.

Grzegorz Sawicki, odpowiedzialny za realizację projektu, podkreśla, że finansowanie inwestycji jest bardzo skomplikowane, bo i projekt jest złożony.  W miejscu pomologii zostanie wybudowana część naukowo – badawcza i część naukowa. Jeden z budynków powstanie w Opolu u zbiegu ulic Czaplaka i Oleskiej, a drugi w samym Prószkowie, na terenie otrzymanym przez gminę i będzie dedykowany przemysłowi rolno-spożywczego.

Urząd marszałkowski, jak podkreśla rektor Marek Masnyk,  jest beneficjentem tego projektu i największym partnerem. – Projekt będzie kontrolowany przez radę nadzorującą, w której składzie będzie dwóch przedstawicieli marszałka– dodaje rektor.

W przyszłości zagospodarowanych ma również zostać 70 hektarów terenu obok planowanej inwestycji. W planach jest utworzenie tam parku z ogrodem botanicznym. – Od początku intensywnie współpracujemy z Uniwersytetem Opolskim. Departament Koordynacji Programów Operacyjnych zaangażował się w pomoc i odpowiednie przygotowanie dokumentacji. Jest to nasza wspólna troska – dodaje marszałek Andrzej Buła.

O tym, że rozwój w tym miejscu centrum nie jest przypadkowy, mówi natomiast Antoni Konopka z zarządu województwa opolskiego. – Nasz region, to znakomite rolnictwo, a my stawiamy na umocnienie obszarów wiejskich. Bez mocnego ośrodka badawczego nie ma szans na dalszy rozwój – mówi wicemarszałek Konopka.

Grzegorz Sawicki dodaje, że obecnie realizowany jest plan użytkowo-funkcjonalny, wybrana jest już firma, która przygotowuje  ten dokument.  Przygotowane zostały również badania rynkowe. Polegały one na tym, że do 500 firm zostało skierowano m.in. pytanie: ile wydają pieniędzy na projekty badawcze i czy zamierzają inwestować w tego typu pomysły w przyszłości. – Jest duże zapotrzebowanie na laboratoria, które chcemy stworzyć. Chcemy je tak wyposażyć, aby odpowiadały oczekiwaniom przedsiębiorców – mówi Sawicki.

Uczelnia czeka również na ostateczną decyzję Zakładów Azotowych z Kędzierzyna-Koźla, które zadeklarowały dołożenie pieniędzy do niezbędnego wkładu, jaki musi posiadać uczelnia. Laboratoria będą certyfikowane, na ich podstawie będzie można dopuszczać do obrotu przebadane produkty. – Wypełniamy lukę i jestem przekonany, że poprawi się jakość tego typu badań – dodaje Sawicki.

Przypomnijmy, że pomologia była przed wojna bazą Królewskiej Akademii Nauk, a po wojnie prężnym zespołem szkół ogrodniczych z parkiem. Dziś obiekt należy do UO.

PW

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy