Opolscy Zawodowcy 2022

Co najmniej 2 700 osób w województwie opolskim będzie mogło skorzystać z programów kształcenia i rozwijania swoich kompetencji, oferowanych w tym roku przez urząd marszałkowski i jednostki samorządu województwa. To to cykl projektów samorządu województwa pod wspólną nazwą Opolscy Zawodowcy 2022.

– To oferta dla naszych mieszkańców, która daje  szansę rozwoju zawodowego, a w konsekwencji szansę znalezienia lepszej pracy i lepszych zarobków. Mamy na ten cel niemal 19 milionów złotych z funduszy unijnych – informował na konferencji prasowej marszałek Andrzej Buła. W tym roku to oferta przygotowana przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki i Wojewódzki Urząd Pracy.

II edycja Europejskiego Budżetu Obywatelskiego

Już 27 stycznia rozpoczyna się nabór projektów w ramach otwartego konkursu ofert dla organizacji  pozarządowych, który potrwa do 24 lutego br. – W Europejskim Budżecie Obywatelskim  szukamy organizacji, które przeszkolą lub zaproponują mieszkańcom Opolszczyzny inne formy kształcenia dla uzyskania przez nich nowych kwalifikacji i kompetencji. Nabór chętnych zorganizują organizacje pozarządowe i inne podmioty. W pierwszej edycji realizujemy już 10 takich ciekawych, szkoleniowych projektów- mówi dyrektor Biura Dialogu i Partnerstwa Obywatelskiego UMWO Barbara Kamińska. Dla mieszkańca województwa opolskiego takie szkolenia są całkowicie bezpłatne. Organizacja może otrzymać na ten cel do 4 000 zł na osobę – maksymalnie 300 000 zł dofinansowania. W sumie Samorząd Województwa Opolskiego, przeznaczy na drugą edycję EBO ponad 6 milionów 300 tys. zł.

Wszystkie szczegółowe informacje dostępne są na stronie http://ebo.opolskie.pl

Inicjatywy Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki

Nową propozycją przygotowaną przez OCRG będą unijne bony szkoleniowe dla dorosłych w ramach projektu RPO „Opolskie wspiera kwalifikacje zawodowe”. Będzie on realizowany od końca 2021 r. do grudnia 2022 r. Jak informuje dyrektor OCRG Tomasz Hanzel,  program umożliwi  dofinansowanie do szkoleń podnoszących kwalifikacje zawodowe realizowanych w ramach Bazy Usług Rozwojowych, a przygotowanych dla dorosłych osób zamieszkałych, pracujących lub uczących się na terenie województwa opolskiego. W szczególności obejmie on osoby o niskich kwalifikacjach, osoby w wieku  50 lat i więcej i z obszarów wiejskich. – Jest na ten cel 8 milionów zł, a przeznaczamy do 9,5 tysiąca zł na jedną osobę, do 85% wartości szkolenia. W ramach projektu planujemy przeszkolenie co najmniej 750 osób – mówi Tomasz Hanzel.

Innym projektem OCRG jest dofinansowanie szkoleń dla firm  mikro, małych i średnich. Średnie wsparcie na jednego pracownika może wynieść do 4 000 zł, a maksymalne dofinansowanie dla firmy może wynieść do 80 proc. wartości szkolenia. W tym roku jest w tym projekcie jeszcze ponad 630 tys. zł, co pozwoli na przeszkolenie jeszcze 160 osób.

OCRG prowadzi także w ramach unijnego programu PO WER Akademię Menadżera MSP> Na ten rok pozostało w ramach tego projektu jeszcze  ponad 1,3 mln zł, które mogą być przeznaczone na podniesienie  kompetencji kadry kierowniczej mikro, małych i średnich firm.  Maksymalna kwota wsparcia na podnoszenie kompetencji kadry kierowniczej na jedną osobę to 9 153 zł.

Wszystkie szczegóły na temat tych projektów na stronie www.ocrg.opolskie.pl

„Opolskie staże z PO WER em”

Ten stażowy program prowadzi od ubiegłego roku Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu. Skierowany one jest do osób biernych zawodowo lub bezrobotnych niezarejestrowanych w urzędzie pracy w wieku 18-29 lat z województwa opolskiego. Cały projekt przewiduje wsparcie  130 osób, które przez udział w stażu zawodowym podniosą swoje kompetencje lub kwalifikacje zawodowe.  –  Pierwsze 50 osób już odbyło bądź odbywa staże, w tym roku mamy jeszcze miejsca dla 80 osób – mówi dyrektor WUP Maciej Kalski. – Staże trwają od 3 do 6 miesięcy, a wysokość stypendium stażowego to około  1 900 zł. Jest także możliwość odbycia przez stażystów szkoleń, służących podniesieniu kompetencji lub kwalifikacji niezbędnych do wykonywania zadań na określonym stanowisku – informuje dyrektor WUP.

Szczegóły projektu dostępne są na stronie  www.strefaporadnictwa.wup.opole.pl

Opolscy zawodowcy 2022

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy