OGŁOSZONY NABÓR WNIOSKÓW PRZEZ Stowarzyszenie Nyskie Księstwo Jezior i Gór

Zarząd Stowarzyszenia Nyskie Księstwo Jezior i Gór ogłasza nabór w ramach Poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność PROW 2014-2020.

nr 1/2022 z dnia 03.01.2022 r. – dot. przedsięwzięcia 2.2.1 Zachowanie materialnego dziedzictwa lokalnego

Termin składania wniosków: od dnia 19.01.2022 r. do dnia 03.02.2022 r

Link do ogłoszenia

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy