Komentarz do wyroku Sądu Okręgowego w Opolu z dnia 21.10.2021 r.

Informujemy, iż wydany przez Sąd Okręgowy w Opolu w dniu 21.10.2021 roku wyrok w sprawie z powództwa Województwa Opolskiego przeciwko p. Alinie Czyżewskiej  o naruszenie dóbr osobistych jest nieprawomocny.

Złożymy w tej sprawie wniosek o pisemne uzasadnienie wyroku, a po zapoznaniu się z jego treścią, podjęta zostanie decyzja, co do ewentualnej zasadności zaskarżenia wyroku wydanego przez Sąd Okręgowy w Opolu.

Niezależnie od tego informujemy, iż w toku procesu ujawniona została istotna okoliczność faktyczna i prawna, do której uprzednio przedstawiciele Województwa Opolskiego nie mieli dostępu.

Mianowicie, w dniu 16 marca 2021 roku Sąd Rejonowy w Opolu II Wydział Karny wydał ostateczne postanowienie, którym utrzymał w mocy postanowienie zatwierdzone przez Asesora Prokuratury Rejonowej w Opolu z dnia 5 października 2020 roku o odmowie wszczęcia śledztwa w sprawie zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa, jakie pod adresem Marszałka Województwa Opolskiego Andrzeja Buły oraz Dyrektora Departamentu Kultury Turystyki i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego Agnieszki Kamińskiej sformułowała Pani Alina Czyżewska.

Oznacza to, że zarzuty formułowane przez Panią Alinę Czyżewską pod adresem Marszałka Województwa Opolskiego Andrzeja Buły oraz Dyrektora Departamentu Kultury Turystyki i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego Pani Agnieszki Kamińskiej, okazały się niezasadne i nieprawdziwe.

Niestety, wcześniej, informacje te nie były przez Panią Alinę Czyżewską publikowane, pomimo, że były one jej już znane w dniu 16 marca 2021 roku. O ostatecznym rozstrzygnięciu w tej sprawie, wydanym przez Sąd Rejonowy w Opolu, nie informowały również zainteresowane w niniejszej sprawie media.

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy