Już 70 lat z czytelnikami

Jubileusz 70-lecia działalności obchodzi właśnie Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Opolu. Rozpoczęło go uroczyste odsłonięcie tablicy pamiątkowej w siedzibie biblioteki, upamiętniającej ten fakt. Później rozpoczęło się jubileuszowe spotkanie w Filharmonii Opolskiej,  które było okazją do zaprezentowania bogatego dorobku biblioteki, ale i uhonorowania jej byłych i obecnych pracowników.

– Biblioteka to wyjątkowe miejsce, a biblioteka pedagogiczna tę wyjątkowość jeszcze podkreśla – mówiła podczas uroczystości wicemarszałek województwa Zuzanna Donath-Kasiura. – 70 lat temu Polska wyglądała inaczej i biblioteka była wtedy  innym miejscem. Przez ten czas zmieniło się znaczenie biblioteki – od niemal sacrum, gdzie zdobywało się niedostępne gdzie indziej książki do aktywnego centrum kultury – podkreślała wicemarszałek. Dziękowała pracownikom Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Opolu za wszystkie aktywne działania na rzecz coraz większej dostępności książek, nie tylko tych, które można wziąć do ręki, ale i tych w formie elektronicznej.  – Dziękuję za to, dziękuję za pełnienie roli biblioterapeutycznej, bo przecież książka pomaga nam lepiej żyć, ale dziękuję też za to, że przez te lata zmienialiście podeście do dziedzictwa kulturowego regionu, pokazując jego bogactwo.  Nowoczesność jest waszym udziałem – podkreślała Zuzanna Donath-Kasiura.

– Dzisiejszy jubileusz to święto wszystkich ludzi, którzy tę bibliotekę tworzyli i przez te lata pracowali na jej rzecz – mówił Lesław Tomczak, dyrektor Regionalnego Zespołu Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu, którego częścią jest dziś Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka. – To także czas nagrodzenia obecnych najlepszych pracowników, którzy oddają bibliotece nie tylko serce, ale i często swój prywatny czas. Oni mają inicjatywę, szukają pomysłów, by biblioteka była jak najbliżej nauczycieli i studentów – dodawał. Medalem Komisji Edukacji Narodowej odznaczona dziś została Dagmara Kawoń-Noga z PBW. – Traktuję te nagrodę jako docenienie moich wieloletnich doświadczeń, bo w bibliotece pedagogicznej pracuję od 20 lat, a przez ten czas pełniłam tu różne funkcje, od bibliotekarza po dyrektora tej placówki – mówiła podkreślając jednocześnie, że w tej pracy pomaga pasja, miłość do książek i sympatia do ludzi.

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka świętuje swój jubileusz 70-lecia przez cały rok. To odczyty, spotkania z twórcami i czytelnikami, konferencje naukowe, jubileuszowe wydawnictwa, wystawy – czyli wydarzenia, które pokazują znaczenie wszystkiego, co się przez te 70 lat w bibliotece wydarzyło. – Kolejne lata działalności PBW to było i nadal jest budowanie  świadomości i wspieranie nauczycieli, którzy wychowują dla przyszłości. To pokazywanie nowości, by móc je zastosować w naszej opolskiej edukacji, zawsze dla budowania lepszej przyszłości – podkreślał Lesław Tomczak

Nasze serwisy