Chcą wiedzieć jak pomagać

Wolontariusze dostali od marszałka województwa pieniądze na realizację swoich pomysłów. Pula do podziału wyniosła 150 tysięcy złotych.

Dziewięć organizacji, które zgłosiły swoje pomysły w otwartym konkursie ofert, chce działać na rzecz dobra wspólnego. Jak podkreśla Aleksandra  Zwarycz z Biura Dialogu i Partnerstwa Obywatelskiego UMWO, zamysłem konkursu jest rozwój wolontariatu. – Chcemy, aby wolontariat był bardziej rozpoznawalny przez mieszkańców – mówi.

Warsztaty, których celem jest fachowa pomoc niepełnosprawnym dzieciom, zorganizuje  Fundacja Sport & 4 Fun Every One. – Nasze warsztaty polegają na szkoleniu wolontariuszy, którzy będą pracować z dziećmi z niepełnosprawnościami. Chcemy ich nauczyć, jak współpracować z dziećmi i rodzicami. To będzie również wsparcie rodziców, którzy będą odciążeni z wielu obowiązków związanych z rehabilitacją – informuje Wojciech Kolasa z Fundacji Sport & 4 Fun Every One. Zaproponowany program obejmie m.in. warsztaty dla opiekunów i wolontariuszy na co dzień pracujących z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną. Zajęcia poprowadzą specjaliści, którzy mają praktykę w pracy z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną oraz w organizacji pracy wolontariuszy.

– Ludzie, którzy uczestniczą w wolontariacie, chcą się edukować. Jeżeli ktoś przystępuje do wolontariatu, jest głęboko przekonany do pracy na rzecz drugiego człowieka. Te umowy, które podpisaliśmy, zaangażują kilkaset osób, które podwyższą swoje kwalifikacje – zaznacza marszałek Andrzej Buła.

Stowarzyszenie Pozytywni Klub Myśli Społecznej Inicjatywy z Nysy zorganizuje warsztaty dla społeczników. – Widzimy taką konieczność wśród osób, które chcą zaangażować się na rzecz pracy dla drugiego człowieka. Potrzebują oni wiedzy, jak w sprawny sposób pomagać. Dlatego chcemy zorganizować bardzo specjalistyczne kilkudniowe szkolenie – podkreśla Piotr Tarapata, prezes stowarzyszenia.

Umowę podpisali również przedstawiciele Fundacji Nowe Możliwości, Towarzystwa Sportowego Gwardia Opole, Projektu Opolskie, Stowarzyszenia Europa Iuvenis, Chorągwi Opolskiej ZHP, Stowarzyszenia Edukacyjnego Mickiewicz i Stowarzyszenia Krótkofalowców Pogórza Opawskiego.

Marszałek województwa zapowiedział powołanie w regionie Rady Wolontariatu. Na początek na wspólne spotkanie zaproszeni zostaliby przedstawiciele organizacji wolontariackich, którzy opowiedzieliby o swoich potrzebach. Stworzony zostałby program szkoleń, które mogłyby się odbywać w trzech jednostkach należących do województwa opolskiego. Jednym z nich byłby Ośrodek Szkoleniowy Regionalnego Centrum Rozwoju Edukacji w Niwkach.

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy