Miliony na ochronę na bioróżnorodności

Niemal 16 milionów złotych podzielił zarząd województwa opolskiego pomiędzy kolejnych beneficjentów projektów związanych z ochroną różnorodności biologicznej naszego regionu. To rozstrzygnięcie konkursu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. A następny konkurs na takie działania już w sierpniu.

Dziewięć podmiotów otrzyma w sumie 15 milionów 994 tysiące złotych na projekty, związane z ochroną bioróżnorodności. To m.in. pieniądze na ochronę zagrożonych gatunków, rozbudowę infrastruktury dla ochrony bioróżnorodności czy edukację ekologiczną w całym regionie. Pieniądze trafią m.in. do gmin Kędzierzyn-Koźle,  Olesno, Nysa, Gogolin, Popielów, Lewin Brzeski i Opole.

Marszałek województwa Andrzej Buła podkreśla, że pieniądze zostaną wydane zarówno na projekty inwestycyjne, jak i edukacyjne. – Słowo bioróżnorodność jeszcze cztery lata temu paraliżowało, a teraz widzimy, że wokół nas jest coraz więcej odnowionych parków i stawów, przejść dla zwierząt, miejsc edukacji przyrodniczej. To także nowe drzewa i rośliny oraz programy edukacyjne. To wszystko pomaga w podwyższeniu walorów przyrodniczych naszego otoczenia – dodaje marszałek. – To cieszy, bo dzięki tym projektom nie tylko zmienia się przestrzeń wokół, ale żyjemy coraz bardziej świadomi znaczenia przyrody na co dzień – mówi Andrzej Buła.

W rozstrzygniętym naborze jednym z projektów jest np. projekt Zespołu Opolskich Parków Krajobrazowych, realizowany wspólnie z gminami Leśnica i Pokój. Zakłada on m.in. wdrożenie systemu gromadzenia i udostępniania danych przyrodniczych w oparciu o technologię GIS, opracowanie programów ochrony wybranych obszarów oraz doposażenie oddziału Zespołu Opolskich Parków Krajobrazowych na Górze Św. Anny – obiektu, gdzie prowadzona jest edukacja ekologiczna.

Do tej pory pieniądze na ochronę bioróżnorodności pomogły m.in. w rozbudowie istniejącej szklarni w opolskim ogrodzie zoologicznym, ochronie zabytkowych parków w Sławięcicach, Dąbrowie czy Brzegu. Swoją infrastrukturę edukacyjną w Ładzy i Pokrzywnej poprawił także Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych. A to jedynie niewielka cząstka zrealizowanych inwestycji.

A już w sierpniu na kolejne projekty dotyczące ochrony bioróżnorodności czeka 11 milionów  złotych. O dotacje w kolejnym konkursie będą mogły się starać samorządy, organizacje pozarządowe, instytucje związane z ochroną przyrody, uczelnie i firmy.  Dofinansowanie można uzyskać na realizację przedsięwzięć związanych m.in. z ochroną gatunków zagrożonych, ochroną i odbudową zagrożonych siedlisk przyrodniczych, tworzeniem centrów ochrony różnorodności biologicznej, opracowaniem programów ochrony dla parków krajobrazowych i rezerwatów przyrody. Wsparcie mogą uzyskać także projekty zakładające tworzenie nowych oraz ochronę istniejących pomników przyrody, użytków ekologicznych, stanowisk dokumentacyjnych, zespołów przyrodniczo-krajobrazowych czy też wykorzystanie lokalnych zasobów przyrodniczych, prowadzenie kampanii edukacyjno-informacyjnych.

Projekty można zgłaszać od 19 do 26 sierpnia. Więcej szczegółów na stronie rpo.opolskie.pl  .

VR

 

Lista projektów wraz z kwotami, które otrzymały dofinansowanie na ochronę bioróżnorodności w tym rozstrzygniętym konkursie na stronie https://rpo.opolskie.pl/?p=31748

 

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy