Dodatkowe pieniądze dla Lokalnych Grup Działania

Stowarzyszenie LGD Kraina Świętej Anny i Stowarzyszenie Brzesko-Oławska Wieś Historyczna otrzymały dodatkowo niemal 2 miliony złotych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. To pieniądze przede wszystkim na dofinansowanie projektów związanych z rozwojem przedsiębiorczości na obszarach wiejskich.

Te dodatkowe kwoty – 1,1 miliona zł dla Krainy Świętej Anny i 880 tysięcy zł  dla Brzesko-Oławskiej Wsi Historycznej – to bonus za dobre wykorzystywanie dotychczas przyznanych pieniędzy.  Jak mówi członek zarządu województwa Stanisław Rakoczy,  o dodatkowe kwoty mogły się starać te LGD, które wykorzystały co najmniej 80% z przyznanych wcześniej pieniędzy z PROW, a 40% z posiadanej kwoty wykorzystały już na utworzenie bądź utrzymanie miejsc pracy. – Realizowane przez was projekty to jedne z lepiej wykorzystanych pieniędzy unijnych. Zawsze się cieszymy, gdy możemy wspierać lokalną przedsiębiorczość– mówił do prezesów obydwu lokalnych grup działania.

Marszałek Andrzej Buła, wręczając aneksy do umów na realizację Lokalnych Strategii Rozwoju, gratulował obydwu stowarzyszeniom udziału w konkursie na te dodatkowe kwoty. – Cieszę się, że podjęliście się tego trudu i chcecie nadal realizować projekty w waszych społecznościach lokalnych – mówił.

Jak mówiła Ewa Maria Piłat, szefowa Stowarzyszenia LGD Kraina Świętej Anny, to są pieniądze, które będą przeznaczone na tworzenie nowych firm. – Bo takie potrzeby wykazały przeprowadzone przez nas konsultacje społeczne. Powstaną firmy służące lokalnym społecznościom, wspierające rozwój turystyki, wspierające naszych mieszkańców – dodawała. Prezes Ewa Rosińska ze Stowarzyszenia Brzesko-Oławska Wieś Historyczna podkreślała, że i pieniądze otrzymane przez jej organizację, będą przeznaczone na rozwój przedsiębiorczości. – To będzie dziewięć premii na podjęcie działalności gospodarczej przez osoby fizyczne na naszym terenie. Każda z tych osób będzie musiała utrzymać tę działalność gospodarczą co najmniej dwa lata – informowała.

VR

Nasze serwisy