Uratują dwa grodkowskie zabytki

Brama Ziębicka i wiatrak holenderski w Grodkowie otrzymały z urzędu marszałkowskiego województwa opolskiego dotację na dofinansowanie niezbędnych prac remontowych. Łączny koszt pomocy to 45 tysięcy złotych.

To już kolejne wsparcie ze strony marszałka województwa opolskiego dla osób prywatnych czy instytucji na ratowanie zabytków w regionie. Tym razem członek zarządu województwa opolskiego Szymon Ogłaza spotkał się z Dominiką Crow, która chce przeprowadzić prace konserwatorskie i remont dachu oraz części piwnicy wraz  z tarasem budynku wiatraka typu holenderskiego w Grodkowie oraz przedstawicielami władz miasta. Ci drudzy przygotowują remont zabezpieczający Wieży Bramy Ziębickiej przy ul. Warszawskiej. Jak tłumaczy burmistrz miasta, Marek Antoniewicz, jest to reprezentacyjne miejsce w mieście – Jedną z wież mamy wyremontowaną, teraz czas na drugą z nich. To jest kolejny etap prac konserwatorskich, jakie prowadzimy w mieście. Całkowity koszt prac to 31 tysięcy złotych – mówi Marek Antoniewicz. Dotacja pomoże w opracowaniu dokumentacji, a następnie przeprowadzeniu samego remontu. Sama wieża jest jednym z charakterystycznych zabytków Grodkowa. – Zachowany w dużej mierze do dziś układ urbanistyczny starego miasta pochodzi z czasów lokacji Grodkowa (1268 r.), a jego charakterystycznym elementem są cztery bramy wjazdowe, z których trzy zachowały się do dziś, wśród nich Brama Ziębicka znajdująca się w zachodniej części miasta w linii zabudowy murów miejskich. Obiekt, ze względu na wartość historyczną, jako świadectwo średniowiecznego kształtu miasta, posiada znaczną wartość zabytkową. Ze względu na stan zachowania wymaga podjęcia pilnych prac zabezpieczających, które warunkuje w pierwszej kolejności opracowanie szczegółowej dokumentacji – tłumaczy Szymon Ogłaza.

Z podpisanej umowy cieszy się również Dominika Crow, która będzie mogła rozpocząć prace konserwatorskie przy charakterystycznym wiatraku, który powstał około 1860 roku.  Całość prac wyceniono na ponad 68 tysięcy złotych. – To jest moje marzenie, żeby było tutaj miejsce spotkań, żeby ten zabytek reprezentował Grodków. Wraz z mężem chcemy, aby tutaj oprócz miejsca spotkań, funkcjonowała restauracja – tłumaczy Dominika Crow.

Dodajmy, że wiatrak jest jednym z nielicznych tego typu zabytków techniki i przykładów budownictwa przemysłowego w regionie. Obecnie obiekt pozostaje nieużytkowany i wymaga pilnych prac, ponieważ ostatnie remonty budynku prowadzone były w latach 80. XX w. Obecna właścicielka nabyła obiekt w 2018 r. Prowadzone prace mają w pierwszej kolejności na celu zabezpieczenie obiektu przed dalszą destrukcją, co z czasem umożliwi dalszą rewitalizację zabytku i przywrócenie mu funkcjonalności. Realizowane zadanie otrzymało także wsparcie finansowe Rady Miasta Grodkowa.

Szymon Ogłaza przypomina, że w tym roku dla całego województwa opolskiego na przywracanie świetności zabytkom przygotowano 900 tysięcy złotych. – Te kolejne dwie umowy bardzo znacząc wpłyną na ochronę starej substancji Grodkowa – zaznacza. Dodajmy, że remont wiatraka otrzymał wsparcie 30 tysięcy złotych, a bramy 15 tysięcy złotych.

 

 

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy