Rozwija się czterostronna współpraca

Edukacja, turystyka czy nowe perspektywy współpracy – to tylko niektóre z tematów, o jakich dyskutowali przedstawiciele władz  województwa opolskiego, kraju środkowo-czeskiego, Nadrenii Palatynatu i Burgundii Franche–Comté. W Czechach odbyło się pierwsze Forum Przedstawicieli Regionów Porozumienia Czterostronnego.

Przedstawiciele czterech regionów partnerskich na zaproszenie hetmanki kraju środkowoczeskiego Jaroslavy Pokornej Jermanovej przyjechali 6 listopada na zamek w Ratměřicach. W opolskiej delegacji uczestniczyli marszałek Andrzej Buła, członek zarządu województwa Szymon Ogłaza, radna województwa Zuzanna Donath – Kasiura i dyrektor Departamentu Współpracy z Zagranicą i Promocji Regionu Agnieszka Okupniak.

Delegaci Porozumienia Czterostronnego spotkali się, by przy okrągłym stole podyskutować o możliwościach dalszej współpracy, dotyczącej m.in. inicjatyw dla młodzieży, edukacji,  mobilności, rozwoju turystyki oraz digitalizacji, czyli rozwoju rzeczywistości cyfrowej. Przedstawiciele władz tych regionów wymieniali doświadczenia związane z czeską, francuską polską i niemiecką polityką regionalną, jako udane ocenili dotychczas realizowane wspólnie projekty (zwłaszcza te, skierowane do najmłodszych mieszkance regionów).

Nie zabrakło dyskusji o nowych płaszczyznach dalszej współpracy. Wolę dalszego współdziałania przedstawiciele regionów potwierdzili, podpisując Wspólną Deklarację przyszłej współpracy w ramach sieci partnerskiej.  „[…] będziemy pracować na rzecz głębszej współpracy między regionami i ich władzami w ramach Unii Europejskiej, ze szczególnym naciskiem na edukację, integrację europejską, kulturę” – napisali szefowie regionów w tej deklaracji.

Na zakończenie pobytu w Czechach przedstawiciele wszystkich delegacji zasadzili 8 lip w historycznym miejscu – miejscu wielkiej bitwy pod Jankowem, która rozegrała się  pomiędzy wojskami szwedzkimi i niemieckimi podczas wojny trzydziestoletniej w 1645 roku.

 

Przypomnijmy – Wspólne Oświadczenie “4-stronna partnerska sieć regionalna”, którego inicjatorem była Nadrenia-Palatynat, zostało podpisane 21 maja 2003 w Moguncji. Od tego czasu samorząd województwa opolskiego aktywnie uczestniczy w realizacji wspólnych projektów. Większość z nich ma charakter cykliczny, realizowane są co roku kolejno przez każdy z regionów. To między innymi doroczne spotkania młodzieży, podczas których kilkudziesięcioosobowe grupy z każdego regionu mają okazję do zdobycia wiedzy z różnych dziedzin,  a przede wszystkim do poznania swoich rówieśników z Europy. Dobrze funkcjonuje projekt wymiany stażystów – do tej pory z możliwości odbycia stażu w regionach partnerskich skorzystało 52 stażystów z Opolszczyzny, w naszym województwie staż już odbyło 57 młodych osób z  tych regionów. Od wielu lat nasi uczniowie chętnie uczestniczą w Euroquizzie,  konkursie wiedzy o Unii Europejskiej i regionach partnerskich. Rozwija się także współpraca w dziedzinie sportu (udział sportowców w turniejach i imprezach sportowych) oraz kultury (wymiana artystów i współdziałania instytucji kulturalnych).

VR

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy