Nowa droga otwarta

Zakończył się kolejny etap budowy ulicy Przemysłowej w Prudniku. Powstał w ramach unijnego projektu  „Poprawa płynności ruchu w subregionie południowym przez budowę i przebudowę kluczowych dróg prowadzących do stref inwestycyjnych i granicy państwa”.

W dniu 31 października uroczyście otwarto nowy odcinek ulicy Przemysłowej. Powstało ponad pół kilometra nowej drogi, wraz z systemem kanalizacji deszczowej i oświetleniem. Zbudowała go gmina Prudnik, która była jednym z partnerów projektu, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego.  Ten odcinek kosztował ponad 1 milion 647 tysięcy złotych, z czego dofinansowanie unijne wyniosło ponad 877 tysięcy złotych.

Członek zarządu województwa Szymon Ogłaza, który uczestniczył w otwarciu drogi podkreśla, że to jedna z tych inwestycji unijnych, które są realizowane w partnerstwie  z innymi samorządami. – Jego głównym beneficjentem był powiat prudnicki, a partnerami powiat nyski oraz gminy Prudnik i Nysa. To projekt  poprawiający  infrastrukturę drogową wokół terenów inwestycyjnych. To było jedno z kryteriów naboru, do którego został złożony mówi i dodaje, że były  dwa istotne elementy tego konkursu: – Pierwszym było wpisanie się inwestycji w sieć dróg w regionie, drugim – jej znaczenie dla rozwoju gospodarczego województwa. Jak podkreśla marszałek Andrzej Buła, projekty realizowane w ramach tego naboru są niezwykle ważne, bo najczęściej dotyczyły poprowadzenia odcinków dróg po nowym śladzie, co odciąża centra miast i wpływa na komfort życia. – Dlatego też dążyliśmy już podczas trwania inwestycji do zwiększenia ich unijnego dofinansowania i to się udało – mówi marszałek.

VR

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy