Opolski koncert w Trewirze

20 sierpnia odbył się jubileuszowy koncert „20 lat partnerstwa województwa opolskiego z Nadrenią-Palatynatem” pod patronatem Marszałka Województwa Opolskiego Andrzeja Buły oraz Nadburmistrza Miasta Trewiru Wolframa Leibe.

Licznie przybyłych gości powitali marszałek Andrzej Buła, w zastępstwie nadburmistrza burmistrzyni Trewiru Elwira Garbes oraz przewodniczący Polsko-Niemieckiego Towarzystwa w Trewirze Anton Viktor Wyrobisch. Na początku koncertu publiczność wraz z wykonawcami uczcili minutą ciszy pamięć ofiar powodzi, która ponad miesiąc temu nawiedziła nasz region partnerski. Podczas koncertu zebrano również datki, które w całości zostaną przekazane dla ofiar kataklizmu, które straciły niejednokrotnie cały dorobek swojego życia.

Ponad godzinny klasyczny koncert przygotowali i wykonali wspaniali nauczyciele oraz uczniowie Państwowej Szkoły Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Opolu. Miriam Powrósło (skrzypce), Fabian Kurpiela (trąbka) oraz pianiści Katarzyna Husiak wraz z Kamilem Labusga zaprezentowali w Trewirze wspaniałe klasyczne utwory Wieniawskiego, Haydna, Schuberta, Ernsta, Böhme oraz Grigorjewitscha Arutjunjana. Publiczność trewirska niezwykle ciepło przyjęła opolskich muzyków i nagrodziła gromkimi brawami.

Koncert nie przez przypadek odbył się w Trewirze. To w tym mieście w ostatnim dwudziestoleciu zorganizowaliśmy najwięcej koncertów, które za każdym razem przyciągały setki melomanów. Do tradycji należą już wspaniałe koncerty chopinowskie. Stałe miejsce w kalendarzu kulturalnym mają również organizowane co roku koncerty adwentowe, podczas których prezentowane są najpiękniejsze polskie kolędy.

Koncert został zorganizowany przez Biuro Województwa Opolskiego w Moguncji,  Niemiecko-Polskie Towarzystwo w Trewirze oraz Związek Partnerstw Nadrenia-Palatynat/ Porozumienie Czterostronne  przy wsparciu finansowym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego oraz Kancelarii Kraju Związkowego Nadrenii-Palatynatu.

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy