Wytyczne dotyczące rozliczania wniosków ze względu na COVID-19

W związku z przypadkami wydłużania przez Beneficjentów Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” okresu realizacji operacji na skutek utrudnień związanych z epidemią COVID-19, MRiRW wydało wytyczne dotyczące rozliczania wniosków o płatność i kwalifikowalności wydatków poniesionych po terminie złożenia wniosków o płatność, w ramach działania realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, w tym koszty bieżące i aktywizacja, objętego Priorytetem 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej” zawartym w ww. Programie Operacyjnym.
W przypadku, gdy beneficjent, w ramach uzupełnień wniosku o płatność złoży wymagane załącznikami dokumenty, instytucja pośrednicząca powinna uznawać przedmiotowe dokumenty za prawidłowe, bez względu na termin ich uzyskania, również po końcowym dniu realizacji operacji wynikających z umowy o dofinansowanie, przy zachowaniu ostatecznego terminu na poniesienie kosztów i złożenie ww. dokumentów tj. 15 lipca 2023 r.

Pismo z wytycznymi z MRiRW

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy