Uaktualniono formularz wniosku o płatność wraz z instrukcją jego wypełniania na operacje w ramach Priorytetu 4 “Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej” objętego Programem Operacyjnym “Rybactwo i Morze”

Pod linkiem zamieszczono następujące dokumenty:

  • Formularz wniosku o płatność na operacje w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia  i spójności terytorialnej” w zakresie działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych,
  • Instrukcja wypełniania wniosku o płatność na operacje w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia  i spójności terytorialnej” w zakresie działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych.
Udostępnij wpis:

Nasze serwisy