Wspieramy służby zarządzania kryzysowego w regionie

Właśnie zostało podpisane porozumienie partnerskie na rzecz realizacji wspólnego projektu, dotyczącego zakupu dla powiatowych służb zarządzania kryzysowego w województwie opolskim specjalistycznego transportu wraz z wyposażeniem do przeciwdziałania i usuwania skutków zagrożeń w tym związanych z COVID-19.

Liderem tego projektu jest samorząd województwa, zaś partnerami zostali: Miasto Opole oraz Powiaty Brzeski, Głubczycki, Kędzierzyńsko-Kozielski, Kluczborski, Krapkowicki, Nyski, Oleski, Prudnicki i Strzelecki. Projekt ma być dofinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020, a jego całkowita wartość to  4,1 mln zł, z czego dofinansowanie unijne  ma wynieść 3,5 mln zł.

W ramach tego zdania planowany jest zakup 11 samochodów typu pick-up  (z homologacją  ciężarową) wraz z wyposażeniem, przystosowanych do zadań wykonywanych przez służby zarządzania kryzysowego. Pojazdy zostaną wyposażone w sprzęt niezbędny do przeprowadzenia akcji szybkiego reagowania w celu zapobiegania różnym sytuacjom kryzysowym i przejmowania nad nimi kontroli, a także usuwania ich skutków. Elementem uzupełniającym wyposażenia będą m.in. namiot pneumatyczny wraz z agregatem prądotwórczym oraz z ekwipunkiem umożliwiającym utworzenie mobilnego punktu sanitarnego, dron, defibrylator oraz środki ochrony osobistej.

– Projekt realizowany jest po to, by wzmocnić potencjał powiatowych centrów zarządzania kryzysowego. Przyczyni się też do szybszego i skuteczniejszego opanowania sytuacji kryzysowych,. Nie bez znaczeni jest także możliwość lepszego i skuteczniejszego działania w sytuacji pandemii – mówi Szymon Ogłaza, członek zarządu województwa.

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy