XXX sesja Sejmiku Województwa Opolskiego we wtorek

Dnia 25 maja o godzinie 10.00 rozpocznie się kolejna sesja Sejmiku Województwa Opolskiego. Sesja, podobnie jak w ubiegłych miesiącach,  odbędzie się na on-line.

W programie  m.in.  o funkcjonowaniu i rozwoju Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu, regionalny program ochrony zdrowia psychicznego dla województwa opolskiego i uwarunkowania jego realizacji, informacja dot. opłat ekologicznych w 2020 r. z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska, opłat produktowych, opłaty recyklingowej, sprawozdania z realizacji programu współpracy Samorządu Województwa Opolskiego z organizacjami pozarządowymi w latach 2015-2020 oraz w 2020 roku., sprawozdanie z realizacji zadań w Zespole Opolskich Parków Krajobrazowych za rok 2020.

Radni będą też podejmować uchwały w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Opolskiego na lata 2021-2030 i zmiany budżetu Województwa Opolskiego na 2021 rok; zaliczenia drogi do kategorii dróg wojewódzkich; wskazania kandydatów do Rady Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Opolu; zmiany statutu Klinicznego Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu; zmiany uchwały Sejmiku w sprawie powołania Rady Społecznej Opolskiego Centrum Ratownictwa Medycznego; rozstrzygnięcia naboru wniosków i udzielenia dofinansowania na realizację zadań w zakresie prac konserwatorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków;  powierzenia Gminie Skoroszyce i Prószków realizacji zadań w ramach III edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego w części niezrealizowanej w roku 2020;  zasad, warunków i trybu udzielania stypendiów w ramach programu pomocy stypendialnej realizowanego w ramach projektu pn. „Wspieramy najlepszych IV”; rozpatrzenia skargi na działalność WUP w Opolu.

Szczegółowy program i projekty uchwał na stronie https://bip.opolskie.pl/2021/05/xxx-sesja-sejmiku-wojewodztwa-opolskiego-w-dniu-25-maja-2021-r/ 

Sesja odbędzie się na platformie zoom, transmisja on-line na stronie https://bip.opolskie.pl/transmisja-obrad-sejmiku-wojewodztwa-opolskiego/#

 

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy