We wtorek sesja Sejmiku Województwa Opolskiego

We wtorek, 24 listopada,  XXIV sesja Sejmiku Województwa Opolskiego, która odbędzie się  w trybie zdalnym. Do najważniejszych tematów, którymi zajmą się radni,  należą projekty uchwał w sprawie zmiany budżetu oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej; sprawozdanie z realizacji programu opieki nad zabytkami oraz powierzenie Województwu Śląskiemu organizacji ruchu kolejowego na wyznaczonym odcinku.

Dokładny program sesji wraz z projektami uchwał poniżej:

Rozpoczęcie obrad – godz. 10:00 (videokonferencja)

 1. Otwarcie obrad.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Porządek obrad.
 4. Powołanie sekretarza obrad.
 5. Przyjęcie protokołu z XXIII sesji Sejmiku Województwa Opolskiego
 6. Informacja Przewodniczącego Sejmiku z prac między sesjami.
 7. Sprawozdanie z prac Zarządu Województwa Opolskiego.
 8. Informacja o interpelacjach złożonych między sesjami.
 9. Interpelacje i zapytania.
 10. Podjęcie uchwał w sprawie:
  a)zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Opolskiego na lata 2020-2023,
  b) zmiany budżetu Województwa Opolskiego na 2020 rok.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Samorządu Województwa Opolskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego na lata 2021-2025.
 12. Podjęcie uchwaływ sprawie przyjęcia Programu Współpracy Samorządu Województwa Opolskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego na 2021 rok.
 13. Podjęcie uchwaływ sprawie przyjęcia sprawozdania za 2018-2019 z realizacji Programu Opieki nad Zabytkami Województwa Opolskiego na lata 2016-2019.
 14. Podjęcie uchwaływ sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Nysa z przeznaczeniem na realizację zadania „Prace konserwatorskie, restauratorskie oraz roboty budowlane przy kościele pw. św. Jerzego w Hajdukach Nyskich”.
 15. Podjęcie uchwaływ sprawie przyjęcia aneksu nr 1 do umowy z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie prowadzenia, jako wspólnej instytucji kultury – Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych.
 16. Podjęcie uchwaływ sprawie powierzenia w rozkładach jazdy pociągów 2020/2021, 2021/2022 i 2022/2023 Województwu Śląskiemu zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego w kolejowych przewozach pasażerskich na odcinku linii kolejowej Kluczbork – Lubliniec i przyjęcia od Województwa Śląskiego zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego w kolejowych przewozach pasażerskich na odcinkach linii kolejowych Kędzierzyn-Koźle – Racibórz oraz Opole – Częstochowa,
 17. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki.
 18. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 19. Wolne wnioski.
 20. Zamknięcie obrad.

Sesja odbędzie się on line, na platformie zoom, ale – jak zwykle – transmisja także na stronie  https://bip.opolskie.pl/transmisja-obrad-sejmiku-wojewodztwa-opolskiego/#

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy