Dziedzictwo historyczne może być źródłem naszej siły

W setną rocznicę walk o Górę Świętej Anny, 22 maja,  uroczyście obchodzono w tym miejscu stulecie III Powstania Śląskiego. W obchodach, zorganizowanych przez samorząd województwa opolskiego, wzięły udział m.in. delegacje z Katowic, Gdyni i Zakopanego.

 Z Pancernym Skorpionem na Górę Świętej Anny

Ale uroczystości rozpoczęły się już w Leśnicy, gdzie pod Pomnikiem Powstańców Śląskich złożono kwiaty. Stamtąd  uczestnicy w kawalkadzie  zabytkowych pojazdów przejechali na Górę Świętej Anny. Rajd  zorganizowało  Stowarzyszenie Pancerny Skorpion. To wkład stowarzyszenia w uczczenie 100 rocznicy wybuchu III Powstania Śląskiego i udziału w nim podchorążego Stanisława Glińskiego ps. „Korczak”, który objął dowództwo oddziału destrukcyjnego w grupie ”UE”, uczestnicząc wraz z tym oddziałem w akcji „Mosty” w nocy z 2 na 3 maja 1921 r. rozpoczynając III Powstanie Śląskie. Za udział w powstaniach śląskich został odznaczony Krzyżem Srebrnym Orderu Wojennego Virtuti Militari. W czasie II wojny światowej Stanisław Gliński już jako pułkownik był pierwszym dowódcą Pułku 4 Pancernego „Skorpion”, którego tradycje kultywuje Stowarzyszenie Pancerny Skorpion.

Towarzyszy nam najwyższy szacunek dla wszystkich śląskich  rodzin

Pod Pomnikiem Czynu Powstańczego spotkali się przedstawiciele władz samorządowych województwa opolskiego, powiatu strzeleckiego i gminy Leśnica, członkowie Komitetu Honorowego obchodów 100 rocznicy III Powstania Śląskiego, delegacje władz Katowic i Zakopanego, przedstawiciele Dowództwa Komponentu Morskiego z Gdyni, kombatanci.

Uroczystości oficjalne rozpoczęła wspólna modlitwa w intencji ofiar walk powstańczych, zainicjowana przez ojca Jonasza Pykę, gwardiana annogórskiego  klasztoru. Marszałek województwa Andrzej Buła, witając wszystkich gości podkreślał, że dziedzictwo historyczne może być źródłem naszej współczesnej siły oraz solidarności i wiary w dobrą przyszłość Śląska i jego mieszkańców w Polsce i Unii Europejskiej.

Marszałek mówił: III powstanie śląskie 2021 roku, w tym ciężka bitwa o Górę Świętej Anny, były w powstańczej triadzie decydującym aktem polskiej determinacji, przesądziły o dyplomatycznym zwycięstwie i zmusiły światowe potęgi do zgody na renegocjację wyników plebiscytu o granice Górnego Śląska w odradzającej się po Wielkiej Wojnie II Rzeczypospolitej.  nieustępliwa postawa dowódcy i dyktatora III powstania Wojciecha Korfantego w sprawie Śląska, zmobilizowanie do walki prawie 40 tysięcznej armii powstańczej i Jego konsekwentna polityka faktów dokonanych spowodowały, że polityczny cel powstania został osiągnięty  –  wschodnia część Śląska powróciła do PolskiPo stu latach od tamtych wydarzeń oddajemy cześć  Wojciechowi Korfantemu i powstańcom oraz wszystkim, po obu stronach konfliktu, którzy ponieśli ofiary, stracili życie, odnieśli rany, cierpieli ból i doznali krzywd. Towarzyszy nam wiekowa pamięć i najwyższy szacunek dla wszystkich śląskich  rodzin, ojców, synów, mężów, matek, żon i córek, braci i sióstr, mieszkających na Śląskiej Ziemi, którzy przeżywali trudny czas powstańczych dni po obu stronach, a ich emocje spotkały się właśnie tu, na Śląsku, a tu każda łza boli tak samo.

Marszałek Andrzej Buła podkreślał, że od 100 lat konfrontujemy się z naszą historią i dzisiaj możemy z dumą powiedzieć, że dzięki wspólnemu wysiłkowi i dobrej woli wszystkich stron – Ślązaków, Polaków i Niemców – tworzymy silną, wielokulturową i pojednaną wspólnotę, która jest wartością cenną ponad wszystko.

 Medale – żeby pamiętać

Samorząd województwa, wspólnie z Komitetem Honorowym Obchodów 100 – lecia III Powstania Śląskiego, dokłada starań, żeby rocznicowe obchody były wyraziste w przestrzeni publicznej, żeby były swoistym festiwalem wydarzeń różnej skali i z jak najszerszym uczestnictwem społecznym. – Pragniemy także skupić uwagę opinii publicznej na Śląsku, zamanifestować jedność wielokulturowego Śląska i poszanowania dla jego skomplikowanej historii  pragniemy, aby obchody były ważnym procesem, który dobrze przysłużyły się naszej teraźniejszości, połączy nas także pokoleniowo, umocni więzi między nami, i doda energii na dalszą drogę – podkreślał podczas uroczystości marszałek Andrzej Buła.

Dlatego też, członkowie Komitetu Honorowego i osoby zaangażowane w organizację rocznicowych obchodów otrzymały medale „100 Rocznicy Wybuchu III Powstania Śląskiego” oraz wyemitowane przez NBP monety kolekcjonerskie ,,100 Rocznica III Powstania Śląskiego”.

Oficjalne uroczystości zakończyły apel pamięci, salwa honorowa i złożenie kwiatów pod pomnikiem przez uczestników uroczystości. Muzycznym akcentem był krótki koncert w wykonaniu Orkiestry Wojskowej z Bytomia.

 W Zakopanem pamiętają o Powstańcach

W czerwcu w Zakopanem odbędzie się uroczystość odsłonięcia tablicy z okazji obchodów 100 rocznicy Powstań Śląskich.  To właśnie z Zakopanego w 1921 roku wyszła grupa 40 ochotników, którzy wzięli udział w III Powstaniu Śląskim i  brali udział w walkach o Górę Świętej Anny . Dlatego też po annogórskiej uroczystości oficjalnej delegacja z Zakopanego otrzymała symboliczny woreczek z ziemią z Góry Świętej Anny, który zostanie umieszczony w kapsule czasu pod tablicą.

VR

 

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy