Polsko-węgierski jubileusz on-line

W Opolu i węgierskim Székesfehérvár obchodzono jubileusz 20-lecia współpracy Województwa Opolskiego z  Komitatem Fejér.  Ze względu na panujące warunki epidemiczne Polacy i Węgrzy spotkali się on-line.

Porozumienie o współpracy pomiędzy Województwem Opolskim a Komitatem Fejér zostało zawarte 21 sierpnia 2000 roku w Székesfehérvár. Podpisali je ówcześni marszałkowie Stanisław Jałowiecki i Ryszard Galla, a ze strony węgierskiej Laszlo Fertö, przewodniczący Zgromadzenia Ogólnego Komitatu Fejér. Wcześniej planowano wspólne uroczyste obchody tego jubileuszu, jednak teraz, ze względu na epidemię, pozostało wspólne spotkanie on-line.

W sali Orła Białego na Ostrówku odbyło się uroczyste posiedzenie Komisji Współpracy z Zagranicą, Turystyki i Promocji Regionu Sejmiku Województwa z udziałem marszałków Andrzeja Buły i Romana Kolka oraz przewodniczącego Sejmiku Rafała Bartka.  W trakcie spotkania łączono się z partnerami z Węgier.

Uczestnicy spotkania podkreślali dobry i serdeczny klimat, zawsze towarzyszący wspólnym spotkaniom, których w minionym dwudziestoleciu było wiele. Na przestrzeni tych lat odbyło się szereg wizyt oficjalnych przedstawicieli obydwu regionów. Wiele było kontaktów w sferze gospodarki (m.in. dwustronnych spotkań przedsiębiorców),  naszego funkcjonowania w Unii Europejskiej, edukacji. Ważną sferą współpracy jest kultura, a zwłaszcza współdziałanie bibliotek regionalnych. Co roku Opolszczyzna zapraszana jest do udziału w Dniach Komitatu Fejer,  w których udział biorą wszystkie regiony partnerskie Komitatu, prezentując swój dorobek artystyczny i kulturalny.

Organizowany przez oba regiony partnerskie Dzień Przyjaźni Polsko-Węgierskiej to także doskonała okazja do bezpośrednich kontaktów mieszkańców regionów. Równie dynamicznie rozwija się współpraca z Polonią w Komitacie Fejer, a przy jej zaangażowaniu organizacyjnym i finansowym z okazji polskich rocznic historycznych i świąt państwowych odbywały się regularnie w Székesfehérvár liczne koncerty utalentowanej opolskiej młodzieży  muzycznej i pedagogów z Państwowej Szkoły Muzycznej w Opolu.

Podczas spotkania jubileuszowego nie mogło zabraknąć wspomnienia o jednym z ambasadorów tej współpracy, zmarłym kilka tygodni temu Januszu Ireneuszu Wójciku, zawsze niezwykle zaangażowanego w rozwój tych kontaktów. Rok temu, w sierpniu, samorząd węgierskiego miasta Székesfehérvár przyznał Panu Januszowi tytuł Honorowego Obywatela Miasta. We współpracę z Węgrami  angażował się od wielu lat, popularyzując m.in. wspólne polsko-węgierskie wątki historyczne.

VR

 

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy