Nowa kadencja Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy

Bartosz Medyk ponownie wybrany na przewodniczącego Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy w Opolu. Przed członkami tego ciała doradczego najważniejszym wyzwaniem będzie rosnące bezrobocie i pomoc przedsiębiorcom, którzy muszą dostosować się do ograniczeń z powodu pandemii.

Wojewódzka Rada Rynku Pracy rozpoczęła kolejną kadencję. Na przewodniczącego kolejny raz został wybrany Bartosz Medyk, dyrektor Zespołu Szkół Mechanicznych w Namysłowie. Jak podkreśla, w tym roku akcent zostanie położony na pomoc pracodawcom w zniesieniu skutków obostrzeń. – Nasze gremium jest bardzo szerokie i doświadczone. To praktycy, którzy potrafią wygracować rozwiązania. Nasze wnioski chcemy przekazać różnym instytucjom – mówi. Według przewodniczącego kolejnym wyzwaniem jest przygotowanie młodych do rynku pracy. – Jestem dyrektorem szkoły branżowej, mam do czynienia z relacjami między pracodawcami a uczniami. Należy sprostać oczekiwaniom pracodawców i w tym duchu kształcić uczniów – dodaje Bartosz Medyk.

Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy Maciej Kalski wyjaśnia, że rada to ciało doradcze w zakresie tego, co dzieje się na rynku pracy. – Opiniujemy podział pieniędzy z funduszu pracy. Obecnie mamy pogorszenie się sytuacji na rynku pracy. Więcej osób zarejestrowało się w urzędach pracy, spadła liczba ofert pracy. Ekonomiści mówią, że będzie można odbić się od tego spadku. W styczniu sytuacja się poprawiła, jest zauważalne uspokojenie – dodaje Maciej Kalski. Obecnie bezrobocie w województwie opolskim wynosi 7,2%.

Marszałek województwa opolskiego Andrzej Buła zauważa, że rada ma wpływ na pracodawców, pracowników i instytucje związane  rynkiem pracy. – Skupiamy się na przeciwdziałaniu bezrobociu. Z naszej strony jest to propozycja staży, dofinansowanie przekwalifikowania się, rozwoju szkół zawodowych. Chcemy wzmacniać relacje między pracodawcami a szkołami. Wchodzimy też w nową perspektywę finansową. Należy się zastanowić nad tym, co jest atutem w naszym województwie i to kontynuować – zaznacza marszałek Andrzej Buła. – Naszym celem jest podpisanie jak największej liczby umów o pracę, czyli spadek bezrobocia. Jak zaczynałem być marszałkiem, bezrobocie było na poziomie 15%, teraz spadło przed pandemią do poziomu 5% – dodaje Andrzej Buła.

Jan Damboń z Izby Rzemieślniczej w Opolu zwraca uwagę na kształcenie dualne. – W Opolu powołaliśmy akademię rzemiosła. Znajdujemy się w trudnym czasie. Liczymy na pomoc zarówno ze strony Urzędu Marszałkowskiego, jak i państwa. Utrzymanie zakładu usługowego to koszt około 15 tysięcy złotych w obrocie, 5 tysięcy złotych z tzw. „Tarczy”, to za mało – dodaje Jan Damboń.

Wojewódzka Rada Rynku Pracy w Opolu liczy 15 członków, reprezentujących różne środowiska – samorządowe, gospodarcze, oświatowe, naukowe, pracodawców i związkowców.

PW

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy