Nie można ograniczać rozwoju polskiej wsi!

Zarząd Województwa Opolskiego nie zgadza się z zapisami Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej – dokumentu, który właśnie został skierowany do konsultacji. Dlatego też wystosował stanowisko, które zostało przesłane do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej.

Rozwój polskiego rolnictwa i obszarów wiejskich, a co za tym idzie bezpieczeństwo żywnościowe i wyrównywanie poziomu życia mieszkańców obszarów wiejskich jest zagadnieniem, które wymaga znalezienia dobrych rozwiązań i źródeł finansowania. Skierowany do konsultacji dokument pn. Plan Strategiczny dla Wspólnej Polityki Rolnej  ma być podstawą rozwoju polskiej wsi i obszarów wiejskich. Ma być także dokumentem, który na wiele lat wyznaczy kierunki rozwoju polskiego rolnictwa”  – czytamy w uchwale Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 15 lutego 2021 r., przyjmującej stanowisko w sprawie Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Wolnej.

– Rozwój obszarów wiejskich oraz zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego kraju jest dla nas priorytetem. Tylko zrównoważone podejście do wszystkich aspektów tego rozwoju pozwoli na skuteczne i efektywne gospodarowanie zasobami. A przedstawiony plan strategiczny omija w swoich założeniach m.in. wspieranie działań infrastrukturalnych – mówi członek zarządu województwa Antoni Konopka. – Wodociągi i kanalizacja, drogi lokalne, remonty świetlic wiejskich to bardzo oczekiwane inwestycje na obszarach wiejskich. Bez tych działań nie będziemy mogli mówić o rozwoju obszarów wiejskich, nie będziemy mogli mówić o niwelowaniu różnic pomiędzy obszarami wiejskimi a miastami – podkreśla.

Stanowisko Zarządu Województwa podkreśla, iż rozwój obszarów wiejskich to nie tylko działania związane z rozwojem rolnictwa, wspieranie produkcji rolnej, ale także kompleksowe podejście na rzecz rozwoju naszego kraju.

Stanowisko Zarządu Województwa Opolskiego

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy