Zakończył się nabór na drogi lokalne

W naborze wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu Budowa i modernizacja dróg lokalnych w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 do Samorządu Województwa Opolskiego wpłynęły 42 wnioski o wartości całkowitej 54,8 mln PLN, a wartość dofinansowania wynosi 33 mln PLN, z tego:

  • 38 wniosków o wartości całkowitej 45,5 mln PLN i wartości dofinansowania na 27,2 mln PLN zostało złożonych przez Gminy, oraz
  • 4 wnioski o wartości całkowitej 9,3 mln PLN, na kwotę dofinansowania 5,8 mln PLN zostało złożonych przez Powiaty

Limit środków dostępnych w ramach naboru wynosi ok. 22,7 mln PLN.

 

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy