Strategia innowacji – weź udział w konsultacjach!

Zarząd Województwa Opolskiego zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych projektu „Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Opolskiego do 2027 roku”.

Zaproszenie to adresowane jest do mieszkańców województwa opolskiego, w szczególności przedstawicieli przedsiębiorstw, szkół wyższych, instytucji otoczenia biznesu, jednostek samorządu terytorialnego, jednostek systemu edukacji oraz innych instytucji i organizacji, których działalność statutowa obejmuje wykonywanie zadań wspierających przedsiębiorczość oraz działalność badawczo-rozwojowo-innowacyjną w regionie.

Projekt „Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Opolskiego do 2027 roku” zamieszczony jest poniżej – wszystkich zainteresowanych zapraszamy do zapoznania się z nim.

Propozycje zmian do tego dokumentu należy zgłaszać za pomocą formularza konsultacyjnego (zamieszczonego poniżej jako załącznik) w formie elektronicznej na adres email: rsi@ocrg.opolskie.pl

Konsultacje, które zasięgiem obejmują teren województwa opolskiego, potrwają od 2 grudnia do 9 grudnia 2020 r.

Organem właściwym do rozpatrzenia wniesionych uwag i wniosków jest Zarząd Województwa Opolskiego.

Termin składania uwag: 9 grudnia 2020 r.

Regulamin konsultacji społecznych projektu Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Opolskiego do 2027 roku

Projekt Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Opolskiego do 2027 roku

Formularz zgłaszania uwag

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy