Marszałkowski Kurier Społeczny dla potrzebujących

2 miliony złotych – tyle urząd marszałkowski przeznaczy na kolejną edycję programu wsparcia dla seniorów i osób potrzebujących pomocy w czasie pandemii. Planowane są koleje działania kurierów społecznych, ale również inne programy pomocowe.

To, ilu kurierów będzie pomagało osobom tej pomocy potrzebującym, zależy od tego, ile samorządów lokalnych wyrazi zainteresowanie taką formą wsparcia. Marszałek Andrzej Buła rozmawiał o tym z samorządowcami podczas konferencji on-line.

Marszałek podkreślał, że sfera bezpieczeństwa społecznego – oprócz bezpieczeństwa zdrowotnego i ekonomicznego mieszkańców regionu – to jedne z priorytetów działania zarządu województwa opolskiego.  – Nadal realizujemy to, co rozpoczęliśmy w marcu i kwietniu i widzimy, że to się sprawdza. W tej sferze społecznej mamy od początku dobrych partnerów – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej i jego pracowników,  opolski Caritas oraz miasto Opole. Dziękuję im za to dobre partnerstwo – mówił marszałek.

Przypomnijmy – wiosną tego roku, podczas pierwszej fali pandemii COVID-19,  z pomocy kuriera społecznego i dożywiania skorzystali mieszkańcy 48 gmin z całego regionu. Akcję koordynował i prowadził Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu.  88 kurierów pomagało w sumie ponad 2 tysiącom seniorów, robiąc m.in. zakupy, dostarczając leki, rozwożąc w sumie 153 tysiące posiłków. Teraz jest na ten cel około 2 milionów złotych, a działania planowane są na czas okołoświąteczny, czyli grudzień i styczeń.

Nie tylko pomoc materialna, ale i rozmowa

Agnieszka Gabruk, zastępca dyrektora ROPS podkreślała, że kurierzy w tym pierwszym okresie nie tylko świadczyli pomoc, ale byli także łącznikami osób starszych, zamkniętych w domu, ze światem społecznym, co też jest niezwykle ważne. – Udało nam się osiągnąć nie tylko efekt społeczny, ale i gospodarczy. Pomoc dożywiania świadczyło 47 lokali gastronomicznych i firm cateringowych z regionu, co także pozwoliło im przetrwać ten trudny okres – informowała.  Mówiąc o tym programie samorządu województwa podkreślała, że różni się on od programu rządowego „Wspieraj seniora”, bo po pierwsze nie wymaga on od samorządów lokalnych wkładu własnego, kierowany jest także  do osób młodszych niż 70+, a poza tym zwraca uwag nie tylko na pomoc materialną, ale również na kontakt bezpośredni i rozmowę z każdym z seniorów.

Wójt Dąbrowy Katarzyna Gołebiowska Jarek  i wójt Strzeleczek Marek Pietruszka podkreślali, że w pierwszej edycji to był świetny program, bardzo dobrze odebrany przez mieszkańców, a jednocześnie wspomógł lokalnych przedsiębiorców. Jak wynikało z dyskusji podczas konferencji on-line, samorządy lokalne bardzo czekały na kontynuację tego programu. Wójtowie i burmistrzowie podkreślali, że niezwykle ważna jest jego kompleksowość.

Ważne projekty partnerów

Marszałek podkreślał pomoc partnerów w tych działaniach społecznych, powadzonych w czasie pandemii  – to miasto Opole i Caritas. Prezydent Opola Arkadiusz Wiśniewski mówił, że wcześniej miasto wspomogło domy dziecka i osoby starsze w samym mieście, teraz zaś w miejskich projektach pojawiły się dwa ważne elementy, na które miasto otrzymało 3 miliony złotych.  – To szkoła specjalna nr 13, która dziś jest niedostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych, w której uczy się wiele dzieci także spoza Opola.  Dzięki tym pieniądzom obiekt przy ulicy Struga zostanie do tych potrze dostosowany. A drugi projekt miasta związany jest z decyzją wojewody o szpitalu tymczasowym – miasto Opole zadba o tzw. miejsca wytchnieniowe dla osób, które będą dbać o chorych w tym szpitalu, kupi 10 mobilnych kontenerów, by ustawić je właśnie obok CWK, w którym będzie szpital – mówił prezydent Opola.

Ksiądz Arnold Drechsler, dyrektor Caritas Diecezji Opolskiej mówił, że działalność Caritas to 140 pielęgniarek, z których dziś około 20 procent jest w izolacji bądź kwarantannie, które mają pod swoją opieką około 3 500 pacjentów każdego dnia. –  Mają pod swoją opieką także pacjentów covidowych, przebywających w domu, do których mogą bezpiecznie wchodzić właśnie m.in. dzięki pomocy marszałka, który pomógł w zakupie środków ochrony i ochronnych ubrań.  Dziś dzięki urzędowi marszałkowskiemu mamy kolejne 400 tysięcy złotych na dofinansowanie Centrum Opieki Paliatywnej w Siołkowicach Starych.

VR

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy