Wspólnie osiągamy więcej

W dniu 3 czerwca, po długiej przewie, spotkali się członkowie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego. Temat spotkania był oczywisty – na jaką pomoc przez ostatnie miesiące mogli liczyć – i nadal mogą – mieszkańcy województwa opolskiego. O zakresie udzielanej pomocy informowali marszałek Andrzej Buła i wojewoda Adrian Czubak.

Przewodniczący WRDS, marszałek Andrzej Buła, mówił na początku, że te ostatnie tygodnie były czasem wytężonej pracy, opartej na dobrych relacjach – co podkreślał kilkakrotnie – wszystkich ludzi w regionie.  – Jeśli mówię, że coś udało się „nam” zrobić, to oznacza, że zrobiliśmy to my, mieszkańcy województwa, pracownicy wielu firm i instytucji, współpracując ze sobą – podkreślał marszałek. A efekty tej współpracy są dziś rzeczywiście ogromne.

Do 1 czerwca zarząd województwa rozdysponował już ponad 315 milionów złotych z funduszy unijnych na poprawę bezpieczeństwa zdrowotnego, ekonomicznego i społecznego mieszkańców. Szczegóły tej pomocy prezentowała Karina Bedrunka, dyrektor Departamentu Koordynacji Programów Operacyjnych UMWO.  – Z niemal 90 milionów złotych, przeznaczonych na bezpieczeństwo zdrowotne, rozliczyliśmy już około 60 milionów złotych. To oznacza, że sprzęt i środki ochrony na tę kwotę są już w naszych szpitalach i innych jednostkach ochrony zdrowia – mówiła. Dużym zainteresowaniem przedsiębiorców cieszą się instrumenty finansowe, jakie oferujemy w regionie. Dyrektor Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki Roland Wrzeciono informował, że tylko w ciągu kilku pierwszych dni udzielania przez dwie instytucje tzw. pożyczek płynnościowych do 500 tysięcy złotych, podpisano już około 70 umów na ponad 17 milionów złotych. Dużym powodzeniem cieszy się też oferta udzielania bezpłatnych porad prawnych opolskim przedsiębiorcom – do tej pory zawarto już 288 umów na takie poradnictwo. Ogromną pracę wykonuje także opolski Wojewódzki Urząd Pracy i wszystkie urzędy powiatowe – jak mówił dyrektor WUP Maciej Kalski, dzięki udzielanej pomocy niektórzy przedsiębiorcy mogli odwołać zapowiadane wcześniej zwolnienia grupowe. O pomocy potrzebującym na wielką skalę mówili też dyrektorzy Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Opolu Adam Różycki i Agnieszka Gabruk. – Dzięki szybkim decyzjom zarządu województwa byliśmy pierwszym ROPS-em w kraju, który rozpoczął udzielanie pomocy – podkreślali. A ta pomoc to m.in. usługi kurierów społecznych i dożywiania w kilkudziesięciu gminach, pomoc dla domów pomocy społecznej i domów dziecka, pomoc psychologiczna dla ofiar przemocy w rodzinie.

Wojewoda Adrian Czubak przedstawiał natomiast, jak działa tarcza antykryzysowa w naszym regionie. Podkreślał, jak ważne było – i jest nadal – szybkie, wspólne podejmowanie decyzji w najważniejszych dla mieszkańców tematach.  – Dzięki funkcjonowaniu tarczy udało się m.in. wesprzeć około 21 tysięcy pracowników w naszym województwie, wypłacić około 26 tysięcy świadczeń postojowych, udzielić pożyczek na kwotę ponad 132 milionów złotych. – mówił.

Członkowie WRDS docenili tę dobrą współpracę wszystkich środowisk, zwłaszcza administracji samorządowej i rządowej, co przekłada się na tak konkretne efekty. Członkini WRDS, przedstawicielka strony związkowej, Krystyna Ciemniak, dziękowała zaś w imieniu całej Rady wszystkim pracownikom szpitali i ludziom zaangażowanym w pomoc ochronie zdrowia.  – Dzięki temu nie mieliśmy tu, w regionie, takich problemów, jak w innych województwach – podkreślała.

Marszałek Andrzej Buła zaapelował do członków Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego, by na kolejne posiedzenie WRDS przygotować katalog rekomendacji, wynikających z doświadczeń ostatnich miesięcy – rekomendacji, które mogą usprawnić wiele działań również w przyszłości.

VR

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy