Już ponad 300 milionów złotych na pomoc mieszkańcom regionu

Niemal 300 milionów 590 tysięcy złotych z unijnych funduszy podzielił zarząd województwa opolskiego na pomoc, skierowaną do różnych grup mieszkańców regionu, w walce ze skutkami COVID-19. O tych najnowszych przedsięwzięciach mówił dziś na konferencji prasowej marszałek Andrzej Buła.

– Po ostatnich decyzjach Ministerstwa Finansów i naszych propozycjach, ta kwota, którą przeznaczamy na pomoc mieszkańcom w poprawie ich bezpieczeństwa zdrowotnego, społecznego i ekonomicznego, może się systematycznie zwiększać – mówił marszałek Andrzej Buła.  – Podejmujemy działania ważne dla różnych środowisk w województwie, kierując do nich bardzo duże pieniądze. Niektóre z tych działań już się dzieją, inne rozpoczną się wkrótce – dodawał.

W sferze zdrowotnej nowym działaniem jest kolejny projekt – tym razem projekt własny samorządu województwa na 37,5 miliona złotych – skierowany do szpitali i jednostek związanych z ochroną zdrowia, które wcześniej pomocą nie mogły zostać objęte. To m.in. tzw. szpitale resortowe oraz wszystkie szpitale prywatne w regionie To także pomoc dla wszystkich jednostek ochotniczych straży pożarnych w województwie opolskim. – Dla wszystkich 528 jednostek OSP będziemy mieli za niemal 4 miliony złotych pakiety z zestawami środków ochrony osobistej, by mogli oni w sposób bezpieczny nieść pomoc mieszkańcom, narażonym na niebezpieczeństwo  – mówił Andrzej Buła. Oprócz tego do połowy maja będzie złożony kolejny projekt, skierowany do strażaków, tym razem na około 2,6 miliona złotych – to pieniądze na sprzęt, namioty pneumatyczne czy profesjonalne kombinezony wielokrotnego użytku.  – Pracujemy nad tym projektem razem z zarządem wojewódzkim OSP, by jak najlepiej odpowiadał na potrzeby strażaków – dodawał marszałek.

Pierwszym działaniem dla przedsiębiorców, uruchomionym przez zarząd województwa, były niskooprocentowane pożyczki do 50 tysięcy zł z półrocznym okresem karencji spłaty kapitału. Te pożyczki już są udzielane i jest na ten cel 11 milionów złotych. Ale są też nowe działania. To około 50 milionów złotych na pożyczki do 500 tysięcy złotych, które będą udzielane przez Opolski Regionalny Fundusz Rozwoju  i Fundację Rozwoju Śląska. Zostaną one uruchomione 19 maja.  Ale jest także zupełnie nowy produkt, jakim jest tzw. dotacja obrotowa do 100 lub 150 tysięcy złotych (w zależności od wielkości firmy). – Pracujemy nad tym produktem razem z Ministerstwem Finansów, by wypracować jednolite kryteria udzielania dotacji w całym kraju. Mamy na ten cel 27 milionów złotych, a mam nadzieję, że te dotacje uda się uruchomić już w czerwcu  – informował marszałek. Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki uruchomiło także bezpłatne, kompleksowe doradztwo prawne dla przedsiębiorców,  związane właśnie ze skutkami COVID-19 dla firm.

Już ponad 300 milionów złotych na pomoc mieszkańcom regionu

Mówiąc o działaniach w sferze społecznej marszałek zwracał uwagę na to, że zarząd województwa stara się reagować na zgłaszane potrzeby bardzo elastycznie. Stąd koordynowane przez ROPS działania w sferze dożywiania czy usług kurierów społecznych w gminach. Ale to również ponad 908 tysięcy złotych  dla 22 domów dziecka na zakup sprzętu do nauki zdalnej czy też poradnictwo psychologiczne. – Wysoki kurs euro z zeszłego miesiąca pozwolił nam na zainicjowanie projektów s sferze edukacji. Dla 26 szkół ogólnokształcących z naszego województwa kupimy sprzęt komputerowy do nauki zdalnej , wsparcie otrzyma także 820 nauczycieli. Mamy na to 5 milionów złotych. A za 27 milionów złotych będziemy mogli pomóc 54 szkołom zawodowym w całym regionie, również kupując sprzęt do nauki zdalnej – mówił Andrzej Buła.

– Staramy się, aby cała nasza pomoc wypływała ze zgłaszanych potrzeb. Dlatego też wszystkie te projekty konsultujemy z zainteresowanymi środowiskami, robiąc najpierw dokładną diagnozę sytuacji i dopiero na tej podstawie planując działania – dodawał marszałek, dziękując jednocześnie wszystkim zaangażowanym w przygotowywanie tych projektów do realizacji.

VR

COVID-19 – pomoc samorządu województwa opolskiego – stan na 7.05

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy