Przedszkole, które inspiruje

Zajęcia w przedszkolach w Zawadzkiem będą jeszcze bardziej atrakcyjne. Zyskają nie tylko najmłodsi, ale również nauczyciele. Program „Przedszkolaki z naszej paki” został dofinansowany z funduszy unijnych przez urząd marszałkowski.

385 tysięcy złotych wart jest projekt, realizowany przez dwa przedszkola w Zawadzkiem. Dzięki tym pieniądzom w Przedszkolu Publicznym nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi oraz Przedszkolu Publicznym nr 3 sfinansowane zostaną dodatkowe zajęcia. Nauczyciele zaś będą mogli skorzystać ze szkoleń i studiów podyplomowych, m.in. związanych z metodą ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne, integracją sensoryczną, rozwojem i edukacją osób z autyzmem.

Podpisanie umowy poprzedziło spotkanie z przedszkolakami, które zaprezentowały swoje umiejętności artystyczne. –  Dzięki przekazanym pieniądzom będzie możliwe zorganizowanie bardo wielu form edukacyjnych. Prowadzone będą zajęcia z języków obcych, kulinariów, zajęcia sensoryczne. Przedszkole zostanie wyposażone w nowe sprzęty. Dzieci będą mogły uczestniczyć w gimnastyce korekcyjnej, zajęciach stymulujących rozwój ruchowy, robotyce, warsztatach przyrodniczych czy zajęciach plastycznych. Ciekawostką są warsztaty kulinarne „Zdrowa kuchnia przedszkolaka”. Będziemy również kształcili nauczycieli przedszkolnych – mówi członek zarządu województwa Szymon Ogłaza.

W przedszkolu integracyjnym przebudowany zostanie także podjazd, aby ułatwić dzieciom z ograniczeniami ruchowymi łatwiejszy dojazd i wejście do budynku.

Burmistrz Zawadzkiego Mariusz Stachowski mówi, że w jego gminie są cztery przedszkola. – Przedszkole integracyjne przoduje w zdobywaniu dofinansowania unijnego. Dzięki temu mamy bardzo urozmaiconą bazę. Teraz otrzymujemy pieniądze, które trafią do ponad 150 dzieci. Zdobywając dodatkowe pieniądze, wspieramy budżet przedszkola. To jest również korzyść dla samorządu – podkreśla burmistrz.

Dyrektor przedszkola integracyjnego Jolanta Momot zaś cieszy się, że niebawem będzie bardziej rozbudowana oferta edukacyjna. – Projekty unijne, to inwestowanie w młodego człowieka i rozwijanie w nim różnych kompetencji. Uważamy, że należy postawić na szeroki rozwój. Inwestujemy też w naszych nauczycieli, którzy będą mogli skorzystać z oferty studiów podyplomowych, aby dostosować wykształcenie do potrzeb kształcenia integracyjnego – informuje.

Szymon Ogłaza dodaje, że projekty, których efekty odczuwają dzieci, szczególnie cieszą: – To wielka radość. Te kilkaset tysięcy złotych będzie służyło naszym najmłodszym mieszkańcom. Jestem przekonany, że to pomoże im w przyszłości, że mogą być kiedyś prymusami i studentami. To oni są przyszłością województwa opolskiego .

Wkład własny przedszkola do projektu wyniósł prawie 58 tysięcy złotych. Sam projekt będzie realizowany do końca kwietnia 2021 roku.

PW

 

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy