Opolskie walczy ze smogiem

Województwo jako jedyne w Polsce stara się o pieniądze z unijnego programu LIFE. To narzędzie do jeszcze skuteczniejszej dbałości o czyste powietrze. Partnerem w programie będzie Politechnika Opolska.

Samorządy wraz z naukowcami z Politechniki Opolskiej i urzędem marszałkowskim przygotowują się do realizacji projektu, zapewniającego lepsze zarządzanie jakością powietrza w regionie.  To za sprawą nowych porozumień i wspólnego przystąpienia do programu LIFE. To program unijny, który pozwoli skuteczniej dbać o środowisko. Politechnika wykształci kadry dla każdej gminy, a urząd marszałkowski stworzy m.in. platformę współpracy  i jednolity system informacyjny wspierający,  realizację programu ochrony powietrza w regionie. – Każdy mieszkaniec gminy będzie wiedział, że może skorzystać z wiedzy specjalisty, który podpowie i zaproponuje rozwiązania związane z wymianą źródeł ciepła. Specjaliści sprawdzą czy np. wystarczy ocieplić budynek, jaki piec zastosować. Każda gmina wytypuje jedną osobę, która zostanie wykształcona przez naukowców z Politechniki Opolskiej. Ważne jest to, aby dokonywać zmian – mówi marszałek województwa opolskiego Andrzej Buła.

 

Są pieniądze na wymianę pieców

Przypomnijmy, że dla poprawy powietrza samorząd województwa przeznaczył specjalną pulę pieniędzy w Regionalnym Programie Operacyjnym. 25 lipca ub. roku ogłoszono wyniki pierwszego naboru na wymianę przestarzałych źródeł ciepła, w ramach którego dofinansowanie otrzymało 11 gmin. Całkowita wartość tych projektów to ponad 19,6 miliona złotych. Kolejny nabór też już się zakończył, a w RPO jest jeszcze na ten cel około 45 milionów złotych. – Chcemy, żeby tym razem dofinansowanie do wymiany źródeł ciepła mogły otrzymać także instytucje publiczne, nie tylko właściciele mieszkań i wspólnoty mieszkaniowe – podkreśla marszałek.

 

Kolejne działania na rzecz powietrza

Podpisane we wtorek porozumienie to element projektu, składanego do unijnego programu LIFE.  Jak zaznacza rektor Politechniki Opolskiej dr hab. Marcin Lorenc, jest to już druga próba zdobycia tych pieniędzy. – Politechnika Opolska jest partnerem urzędu marszałkowskiego. Naszym zadaniem będzie prowadzenie studiów przygotowujących pracowników, którzy będą skutecznie doradzać m.in. w wymianie kotłów. A gminy są tym bardzo zainteresowane. Drugi nasz obszar to wspieranie systemów, które pozwolą nam zebrać informacje o jakości powietrza – zaznacza Marcin Lorenc. Zauważa on, że rośnie popularność montowania pomp ciepła  czy ogniw fotowoltaicznych.

 

Świadomość i działanie

Przypomnijmy, że zła jakość powietrza jest głównym problemem środowiskowym na terenie województwa opolskiego. Głównym lokalnym źródłem przekroczeń pyłów zawieszonych i benzo(a)piernu jest ogrzewanie indywidualne, które odpowiada za 42% stężeń w obszarze przekroczeń.

Dr inż. Grzegorz Borsuk z Wydział Mechanicznego Politechniki Opolskiej przybliża tematykę rocznych studiów.  – Jesteśmy odpowiedzialni za organizację studiów podyplomowych. Jeden z bloków to inwentaryzacja źródeł ciepła znajdują się w województwie opolskim. Będziemy też uczyć jak zachęcać do wymiany pieców. Przekażemy wiedzę o tym w jaki sposób rozmawiać, jakie argumenty przedstawiać – mówi.

Trwają również rozmowy, aby poszerzyć grupę partnerów w projekcie LIFE o Ministerstwo Rozwoju oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska dał promesę w kwocie 4 milionów złotych na tzw. wkład własny.

Opolskie jest  jedynym regionem w Polsce, które zdecydowało się na udział w programie LIFE. Zainteresowanie w dalszej perspektywie w nim udziałem zadeklarował rząd. W czwartek zostaną podpisane porozumienia partnerskie z 42 samorządami z województwa opolskiego.

PW

Informacja o projekcie

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy