Przewodniczący sejmiku z wizytą w Moguncji

W dniu 8 stycznia 2020 roku z wizytą w Moguncji, stolicy Nadrenii-Palatynatu, przebywał przewodniczący Sejmiku Województwa Opolskiego Rafał Bartek. Głównym celem pobytu był udział w spotkaniu noworocznym, na zaproszenie premier Malu Dreyer, zorganizowanym w Kancelarii Kraju Związkowego.

W uroczystości uczestniczyli członkowie rządu Nadrenii-Palatynatu, deputowani do Landtagu, przedstawiciele wszystkich partii politycznych, korpusu dyplomatycznego oraz konsularnego z kilkunastu krajów ,w tym z Polski, delegaci najważniejszych organizacji oraz instytucji zagranicznych, reprezentanci wojska, policji oraz innych służb działających na rzecz i w ochronie obywateli.

Po przemowie noworocznej pani premier nie zabrakło czasu na życzenia.  W imieniu mieszkańców województwa opolskiego, radnych sejmiku oraz Zarządu Województwa Opolskiego przewodniczący sejmiku Rafał Bartek złożył  na ręce premier Malu Dreyer najserdeczniejsze życzenia noworoczne dla wszystkich mieszkańców oraz władz naszego regionu partnerskiego. Pani premier,  dziękując za owocną współpracę międzyregionalną, również przekazała wszystkim Opolanom oraz władzom samorządowym życzenia wszelkiej pomyślności.

Powitanie Nowego Roku 2020 w Kancelarii Kraju Związkowego poprzedziły m.in. osobiste spotkanie przewodniczącego Rafała Bartka z: prezydentem Landtagu Hendrikiem Herringiem,  sekretarz stanu, pełnomocnikiem Kraju Związkowego Nadrenii-Palatynatu w Federacji oraz Europie Heike Raab oraz dyrektorem działu V „Europejska i Międzynarodowa Współpraca” w Kancelarii Kraju Związkowego dr Denizem  Alkanem.

Wizyta w Moguncji była również okazją do omówienia planów współpracy naszego regionu z polską placówką konsularną w Kolonii podczas spotkania z Konsulem Generalnym RP Jakubem Wawrzyniakiem, który towarzyszył przewodniczącemu sejmiku we wszystkich oficjalnych spotkaniach oraz reprezentował nasz kraj podczas uroczystości noworocznej. Również w bieżącym roku konsul Jakub Wawrzyniak zobowiązał się wesprzeć organizacyjnie oraz finansowo projekty polonijne organizowane na terenie Nadrenii-Palatynatu przez Biuro Województwa Opolskiego w Moguncji. Zatem i w tym roku, jak w kilku poprzednich, zorganizowane zostaną koncerty oraz spotkania mające na celu zacieścnienie integracji i współpracy Polonii w naszym niemieckim regionie partnerskim.

PŁ – BWO

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy