Mieszkanie z szansą na lepsze życie

Brzeg to kolejne miasto, w którym otwarto tzw. mieszkanie wspomagana dla osób z chorobą Alzheimera i Parkinsona. To innowacyjny projekt, w który włączyło się województwo opolskie.

To już kolejne mieszkanie,  przeznaczone dla osób starszych, które zostało otwarte. A wszystko w ramach innowacyjnego projektu, który w naszym regionie realizowany jest przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu.

Wdrażany w ramach projektu model jest modelem wzorcowym. Obecnie brakuje innowacyjnych pomysłów na mieszkania dla osób niepełnosprawnych, będących alternatywą dla pobytu   w „specjalnych ośrodkach”. Stworzenie nowatorskiego rozwiązania daje szansę wychodzenia z tego impasu. Samodzielność, aktywność zawodowa i społeczna beneficjentów z jednej strony, a z drugiej korzystne rozwiązanie problemów osób niepełnosprawnych i osób starszych są atutami tego projektu. Wicemarszałek województwa Roman Kolek  podkreśla potrzebę wsparcia osób starszych, niepełnosprawnych oraz z demencją. – To mieszkanie daje szanse szukania dobrych rozwiązań dla osób niepełnosprawnych. W Brzegu wprowadziły się do niego już dwie osoby. Należy pamiętać, że skala potrzeb, dotyczących osób zmagających się demencją, jest bardzo duża. Niestety, nie znamy skali problemu, ponieważ do tej pory nie były prowadzone szczegółowe badania. Jest to duże wyzwanie dla polskiego systemu – dodaje Roman Kolek. Brzeskie mieszkanie znajduje się przy ulicy Oławskiej. Zostało ono gruntownie wyremontowane i dostosowane do osób ze schorzeniami neurologicznymi.

Remont był możliwy w ramach projektu „Niezależne życie – wypracowanie standardu i przeprowadzenie pilotażu w zakresie usług mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z chorobami neurologicznymi, w tym z chorobą Alzheimera i chorobą Parkinsona oraz osób starszych”. W projekcie, obok Brzegu, takie mieszkania przygotowano również w Białej i Paczkowie. Jest to pilotażowy pomysł, a jak przekonuje burmistrz Jerzy Wrębiak, takich mieszkań potrzebnych jest znacznie więcej. – Należy pamiętać, że nie chodzi tutaj tylko o to, co najważniejsze w życiu człowieka, mieszkanie, ale cały program wsparcia tych osób. W Brzegu, ale nie tylko będą one miały to zapewnione – dodaje Jerzy Wrębiak. Mieszkańców będą odwiedzać pracownicy socjalni, powołany został też specjalny opiekun mieszkania, który będzie dbał o jakość i standard życia.

– Taka forma opieki oferuje nie tylko korzyści społeczne, takie jak opieka środowiskowa czy działania profilaktyczne, zapobiegające umieszczeniu osób w placówkach opieki instytucjonalnej, ale również korzyści ekonomiczne. To m.in. brak wkładu własnego finansowego ze strony gminy przez okres realizacji projektu,  a także poprawa infrastruktury społecznej gminy, wyższa jakość życia i warunków bytowych jej mieszkańców – dodaje Agnieszka Gabruk, zastępca dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej.

Opolskie jest jednym z partnerów projektu, a jego liderem jest województwo łódzkie. Projekt realizowany jest w latach 2018-2022. Jego łączny budżet to ponad 7 milionów 500 tysięcy złotych.

PW

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy