Wyzwań nie zabraknie

Polityka społeczna to obszar szczególnej wrażliwości. Od osób, które pomagają innym, wymaga się specyficznych cech charakteru, doskonałych umiejętności i empatii. 21 listopada przypada święto pracownika socjalnego. A w tym roku to też okazja podsumowania 20 lat działalności Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej.  

Opolski ROPS od 1999 roku zrealizował setki projektów, zaktywizował tysiące osób, pomógł rodzinom przeżywającym problemy wychowawcze. Wielu młodych ludzi zostało objętych pieczą zastępczą. Ci, którzy mieli problemy, uwierzyli w siebie, przezwyciężyli trudy niemocy życiowej, z czasem wyszli z sytuacji pozornie beznadziejnej. Powstały mieszkania chronione, miejsca pomocy rodzinie, udzielono tysiąca porad prawnych i psychologicznych. Projekty wsparły kompetencje zawodowe pracowników socjalnych w całym regionie. To szkolenia, warsztaty z doradztwa specjalistycznego (m.in. praca z osobami starszymi) czy studia podyplomowe z zakresu polityki społecznej i gerontologii. Ważne dla promocji działań prorodzinnych były pikniki dla rodzin adopcyjnych i zastępczych, kampanie społeczne m.in. o przeciwdziałaniu krzywdzeniu dzieci. Symbolem bezinteresownej i nieocenionej pracy na rzecz najmłodszych jest „Medal Serce Dziecku” – symbol oddania na rzecz dzieci i młodzieży.

Pokazywać i przekazywać  dobro

Jak przyznaje dyrektor ROPS, Adam Różycki, pracownik socjalny to specyficzny zawód. Od jego interdyscyplinarnej wiedzy, wrażliwości i podejścia zależy, w jakim stopniu jest w stanie wspomóc swoich podopiecznych. – Taka osoba potrzebuje się nieustannie doszkalać, musi być stymulowana z różnych stron, poznać wiele środowisk. Aby pomagać, musi postawić diagnozę, rozeznać problemy u konkretnego podopiecznego. Poziom wiedzy musi być naprawdę wysoki. Bardzo doceniamy projekty partnerskie z OPS-ami, Powiatowymi Centrami Pomocy Rodzinie czy organizacjami pozarządowymi – zaznacza.

Jednym z wieloletnich partnerów ROPS-u jest Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej. – Współpracujemy od wielu lat przy realizacji projektów społecznych. Dzięki temu partnerstwu możemy docierać do szerszej grupy odbiorów, mówiąc wprost pomagać większej liczbie osób. Fantastycznie, że doświadczenia takiej organizacji „parasolowej” jak ROPS można przenosić w różne miejsca województwa i do różnych odbiorców. Pozwala to na bezpośrednią pracę z podopiecznymi, np. grupą wychowanków pieczy zastępczej czy osób niesamodzielnych, starszych. Liczę, że ta współpraca będzie trwała. Cieszę się z tej dotychczasowej i gratuluję pięknego jubileuszu – mówi szefowa OCDL, Magdalena Popławska.

20 wspomnień na 20-lecie

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej rozpoczął swoją działalność dokładnie 1 listopada 1999 roku i od początku był nastawiony na programy i projekty skierowane do różnych grup potrzebujących. Nie sposób wymienić wszystkich inicjatyw, lecz warto wspomnieć  chociażby o dofinansowaniu utworzenia pierwszego Zakładu Aktywności Zawodowej w Opolu czy wsparciu kolejnego w Branicach. Tu uczą się życia, rozwijają swoje talenty osoby najbardziej potrzebujące. Tu czują się szczęśliwe i potrzebne. Tworzą rękodzieło, uczą się relacji międzyludzkich, integrują się i socjalizują z osobami zdrowymi. Daje im to poczucie bezpieczeństwa i spełnienia. Dzięki projektowi unijnemu (PO Kapitał Ludzki) w latach 2008 – 2015 przeprowadzono 156 szkoleń specjalistycznych dla ponad 4 tyś. osób, studia podyplomowe dla 60. To też 1100 godzin doradztwa specjalistycznego, pikniki dla rodzin adopcyjnych i zastępczych, gale twórczości osób niepełnosprawnych, wizyty studyjne czy kwartalniki i opracowania w prasie. Nie wszystko jednak da się przełożyć na liczby. –  Największą satysfakcją, gdy się komuś pomaga, jest uśmiech na twarzy. Cieszy nas szczególnie uśmiech dzieci objętych różną formą pieczy zastępczej. Dla nich tak wiele znaczą kolonie czy zimowiska, na których mogą poczuć się szczęśliwi. Dla starszych tworzymy mieszkania chronione, dając im szansę na samodzielne i lepsze życie. Takie pozytywne reakcje wynagradzają nam naszą pracę – mówi Agnieszka Gabruk, wicedyrektor ROPS.

Przed nami kolejne cele

Wicemarszałek Roman Kolek zaznacza, że kreowanie polityki społecznej wymaga dużego zaangażowania, inicjatyw, zrozumienia i budowania dobrych relacji z kadrami w całym regionie. – Temat wsparcia społecznego jest bardzo istotny, ale też trudny – kwestia materialna, formalna, prawna. Dynamicznie zmieniają się przepisy i należy podążać z duchem czasu. Ze szczególnym szacunkiem odnoszę się do zaangażowania pracowników ROPS, które daje efekt uporządkowania wsparcia społecznego. Sprawne wykorzystywanie funduszy unijnych daje możliwości nowych form wsparcia. Wyzwań na kolejne lata nie będzie brakowało. Cyfryzacja, dostęp do mediów społecznościowych, te struktury powodują, że będzie na pewno inaczej. Ale także w obszarze wsparcia można liczyć, że w związku z rozwarstwieniem społecznym coraz większej grupie osób trzeba będzie pomagać. Ta pędząca cywilizacja może być powodem powstawania nowych problemów, o których dzisiaj być może nie wiemy. Dlatego też tak ważne jest elastyczne podejście, dobre kadry i dobry zespół, jaki tworzą pracownicy ROPS – zaznacza wicemarszałek.

Jubileusz 20-lecia Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej był okazją do przekazania podziękowań i wręczenia dyplomów za długoletnią pracę wielu pracownikom placówki. A dyrektorzy ROPS-u Adam Różycki i Agnieszka Gabruk otrzymali także z rąk wicemarszałka Romana Kolka Odznaki Honorowe „Za Zasługi dla Województwa Opolskiego”.

kk

 

 

 

 

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy