Apel sejmiku w sprawie nauki języka

Na majowej sesji radni podjęli uchwałę dotyczącą apelu sejmiku w sprawie problemów związanych z edukacją językową dzieci i młodzieży mniejszości niemieckiej.

Z wnioskiem o podjęcie apelu  wystąpili radni mniejszości niemieckiej. – To przede wszystkim prośba o podjęcie rzetelnych rozmów Ministerstwa Edukacji Narodowej z przedstawicielami mniejszości niemieckiej w tym trudnym temacie – mówi Roman Kolek, wicemarszałek województwa opolskiego. W apelu czytamy:

Mniejszość niemiecka to ludność rodzima, która od pokoleń zamieszkuje tereny dzisiejszego województwa opolskiego. W całym okresie PRL – przez 45 lat używanie i nauczanie języka niemieckiego było na terenie naszego województwa surowo zabronione. Sytuacja ta zmieniła się dopiero 30 lat temu wraz z przełomem politycznym w Polsce. Od tamtego momentu członkowie tej społeczności, ale i pozostali mieszkańcy regionu, korzystają z możliwości uczenia się języka niemieckiego w różnych formach. Znajomość języka niemieckiego stała się atutem i wyróżnikiem regionu, dzięki któremu rozwinęły się gałęzie gospodarki oparte właśnie na znajomości języka niemieckiego.

W tym kontekście z wielkim niepokojem odbieramy informacje o nowej interpretacji przepisów oświatowych wydane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, w myśl których zmienia się dostęp do nauczania języka niemieckiego jako języka mniejszości oraz ogranicza możliwości nauczania języka niemieckiego jako obcego nowożytnego.

Apelujemy do Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Rządu RP o ponowne przeanalizowanie powziętych w tym zakresie decyzji i zapoznanie się przy tej okazji z pozytywnymi doświadczeniami edukacyjnymi województwa opolskiego w zakresie edukacji języka niemieckiego bazujących na dwóch różnych podstawach programowych. W naszej opinii prawo rodzica do wyboru języka obcego nowożytnego nie powinno być w żaden sposób ograniczane, a już w sposób szczególny nie powinno być ograniczane, faktem przynależności dziecka do mniejszości, której język jest tożsamy z językiem obcym.

Radni, po dyskusji, przyjęli apel – za jego przyjęciem było 19 osób.

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy