Wyniki konkursu plastycznego „15 lat województwa opolskiego w Unii Europejskiej”

Znamy już wyniki wojewódzkiego konkursu plastycznego dla dzieci i młodzieży nt. „15 lat województwa opolskiego w Unii Europejskiej” zorganizowanego przez Marszałka Województwa Opolskiego.

Uczniowie szkół podstawowych (klasy I-IV, V-VIII) i gimnazjów (klasa III) realizowali  temat – „15 lat Województwa Opolskiego w Unii Europejskiej” w formie prac plastycznych, a uczniowie szkół ponadgimnazjalnych mieli za zadanie przedstawić go w postaci cyklu fotografii.

W konkursie przewidziano nagrody finansowe i rzeczowe w każdej kategorii wiekowej, za I miejsce – 400 zł, za II miejsce – 300 zł, za III miejsce – 200 zł. Do Departamentu Edukacji i Rynku Pracy, realizatora konkursu, wpłynęło 245 prac, w tym tylko dwie fotograficzne.

Po ocenie wszystkich prac, zarówno pod względem formalnym, merytorycznym, estetycznym  oraz pod względem ich oryginalności i innowacyjności, komisja konkursowa postanowiła nagrodzić 7 uczniów ze szkół podstawowych i gimnazjów.

Laureatami konkursu zostali:

  1. W kategorii szkół podstawowych (klasy I – IV):

1 miejsce: Beata Anioł – Publiczna Szkoła Podstawowa w Błotnicy Strzeleckiej;

2 miejsce: Wiktoria Adamska – Zespół Placówek Oświatowych w Kalinowicach       ex-aequo Laura Mazurkiewicz – Szkoła Podstawowa nr 1 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Nysie;

3 miejsce: Dominik Langner – Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Prudniku.

  1. W kategorii szkół podstawowych (klasy V-VIII + III gimnazjum):

1 miejsce: Anna Kalisz – Publiczna Szkoła Podstawowa im. Powstańców Śląskich
w Dobrodzieniu;

2 miejsce: Aleksandra Krzyżanowska – Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 im. Karola Musioła w Opolu;

3 miejsce: Kamil Wilczek – Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Kazimierza Malczewskiego w Strzelcach Opolskich.

Jurorzy zdecydowali o nieprzyznaniu nagród w kategorii szkół ponadgimnazjalnych z uwagi na niski poziom merytoryczny i formalny prac fotograficznych, które w niewielkim stopniu wypełniły wymogi konkursowe.

Dziękujemy wszystkim autorom prac i ich opiekunom za udział w naszym konkursie.

Nagrody zostaną wręczone przez marszałka Andrzeja Bułę 13 maja br. podczas uroczystej Gali – „15 lat opolskiej edukacji w Unii Europejskiej”, w Centrum Wystawienniczo-Kongresowym ul. Wrocławska 158 w Opolu.

Gratulujemy  serdecznie zwycięzcom i zapraszamy do udziału w uroczystości.

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy