Radni o budżecie i współpracy z zagranicą

Kolejna komisja sejmiku – Współpracy z Zagranicą i Promocji Regionu – na swoim pierwszym posiedzeniu w kadencji 2018 – 2023 dniu 29 listopada br. opiniowała projekty uchwał związane z procedurą uchwalania budżetu województwa na kolejny rok.       

Skarbnik województwa Stanisław Mazur omówił strukturę budżetu, porównanie budżetów województwa w poprzednich latach, powiązanie budżetu z funduszami  europejskimi oraz planowane dochody i wydatki na 2019 rok.  Wieloletnia Prognoza Finansowa jest uchwalana jako pierwsza, w związku z tym, iż jest planowaniem wieloletnim, budżet Województwa uchwalany jest na jeden rok. Dalej skarbnik przedstawił podstawy prawne i zależności związane z konstruowaniem prognozy, wyliczaniem indywidualnego limitu zadłużenia, obsługą długu województwa w kolejnych latach,  prognozą długu na lata następne oraz programy wieloletnie, które warunkują wieloletnią prognozę.

Mateusz Figiel, dyrektor Departamentu Współpracy z Zagranicą i Promocji Regionu, przedstawił radnym budżet departamentu – planowane dochody i wydatki w 2019 roku na realizację zadań z dziedziny współpracy z zagranicą i zadania związane z promocją regionu.

Po szczegółowej prezentacji i odpowiedziach skarbnika i dyrektora  na pytania członków komisji dot. przedstawionych projektów uchwał, członkowie komisji przyjęli  bez uwag projekty przedstawionych  uchwał.

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy