Szansa dla Polderu Żelazna

Po dzisiejszym spotkaniu członka zarządu województwa Antoniego Konopki z dyrektorem Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach Łukaszem Lange pojawiła się szansa, że dokumentacja dotycząca budowy polderu Żelazna zostanie wkrótce przejęta przez Wody Polskie.

W związku ze zmianą sytuacji prawnej na początku tego roku, inwestorem budowy polderu, który ma ochronić dużą część Opola przed ewentualną powodzią, będzie Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. Cała dokumentacja budowy polderu  została przygotowana jeszcze w zeszłym roku  przez będący obecnie w likwidacji Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych, a urząd marszałkowski był gotowy do jej przekazania już kilka miesięcy temu. Wynikły jednak problemy z formą przekazania deklarowanego wcześniej wkładu własnego Miasta Opola dla tej inwestycji .

Po dzisiejszym spotkaniu członek zarządu województwa Antoni Konopka potwierdził, że został uzgodniony scenariusz najbliższych działań.  – Jego finałem będzie podpisanie porozumienia i przekazanie kompletnej dokumentacji projektu „Przebudowa polderu Żelazna”. Warunkiem jest podjęcie uchwały przez Radę Miasta Opola, dotyczącej wsparcia finansowego dla tej inwestycji. Jak mówił, uchwała ma być podjęta podczas najbliższej Rady Miasta w dniu 27 września br.

Łukasz Lange złożył deklarację, że niezwłocznie po podjęciu tej uchwały będzie chciał wziąć udział w trójstronnym spotkaniu. – Wtedy będzie możliwość podpisania dwóch porozumień – Wód Polskich z miastem Opole i Wód Polskich z urzędem marszałkowskim. Przed samym podpisaniem zostanie zweryfikowana dokumentacja projektowa, będąca przedmiotem porozumienia – mówił.

 

Przypomnijmy, że dokumentację przygotowali pracownicy Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych, dziś pracujący w Państwowym Gospodarstwie Wodnym Wody Polskie. Gotowa dokumentacja czeka na przekazanie.

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy