Są unijne pieniądze na wymianę starych pieców

Dziś uchwały antysmogowe obowiązują na terenie dziewięciu województw. Opolskie było trzecim regionem, w którym taką uchwałę przyjęto. Teraz w naszym województwie wprowadzamy  pilotażowy program wsparcia wymiany indywidualnych źródeł ciepła. W październiku zostanie ogłoszony nabór projektów.

Chodzi przede wszystkim o przyłączenie gospodarstw indywidualnych do sieci ciepłowniczej bądź gazowniczej lub wymianę przestarzałych pieców na nowe. Z informacją o pilotażowym programie, wprowadzanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, zapoznali się członkowie Komitetu Monitorującego RPO. Marszalek Andrzej Buła podkreślał, że ten pilotaż wprowadzany jest po szerokich konsultacjach w całym regionie. – Mamy na ten cel w RPO trzy miliony euro, ale zakładamy, że montaż finansowy takich projektów będzie się  składać  z trzech równych części – mówił marszałek.  Jedna część to będą pieniądze unijne z urzędu marszałkowskiego,  druga – pieniądze gminy, trzecia – wkład mieszkańców, czyli właścicieli gospodarstwa, którzy zechcą stare piece wymienić. – To oznacza, że nasze trzy miliony euro wygenerują inwestycje o wartości 9 mln euro – podkreśla marszałek.

Pieniądze będą przekazywane w formie dotacji, ale w RPO nie ma ograniczeń, skąd ma pochodzić wkład własny mieszkańców. W pierwszej kolejności pieniądze będą kierowane do tych gmin, gdzie jakość powietrza jest najgorsza.  Gminy muszą oszacować swoje potrzeby w tym zakresie. Aby mogli z tych pieniędzy skorzystać mieszkańcy, muszą mieć oceny energetyczne budynków (nie audyty energetyczne, które są znacznie bardziej kosztowne).

Szczegółowe zasady ubiegania się o te pieniądze będzie można znaleźć w dokumentacji konkursowej naboru takich projektów, który w październiku zostanie ogłoszony na stronie rpo.opolskie.pl .  Sam nabór projektów planowany jest na grudzień tego roku, jego rozstrzygnięcie – na kwiecień 2019. Jak ocenia Tomasz Hanzel z Departamentu Koordynacji Programów Operacyjnych UMWO, mieszkańcy będą mogli składać wnioski do gminy, której projekt otrzyma dofinansowanie, w maju bądź czerwcu przyszłego roku.

Marszałek Andrzej Buła podkreśla, że ten pilotaż to m.in. ocena zapotrzebowania na takie projekty w regionie. – Ci, którzy nie zakwalifikują się w tym naborze, będą mieli szanse w kolejnych latach – dodaje marszałek.

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy