Partnerski projekt na rzecz minimalizacji skutków depopulacji

Urzędy marszałkowskie województw opolskiego, świętokrzyskiego warmińsko-mazurskiego wspólnie realizują projekt badawczy. Udział w projekcie pozwoli na wypracowanie i upowszechnienie działań zaradczych, minimalizujących skutki depopulacji w tych regionach, w perspektywie do 2030 roku.

Projekt obejmie działania o charakterze badawczo-analitycznym, wdrożeniowym i informacyjnym. Jego cele to przede wszystkim:

  • zdiagnozowanie problemu depopulacji w regionach objętych badaniem oraz trendów dla tych obszarów wynikających z prognoz ludnościowych;
  • przegląd i ocena programów oraz działań i instrumentów realizowanych na poziomach lokalnym, regionalnym, krajowym i europejskim, mających na celu przeciwdziałanie depopulacji;
  • nakreślenie prognoz wraz z analizą przewidywanych konsekwencji w relacji do systemu społeczno-gospodarczego i układu przestrzennego badanych obszarów i poszczególnych województw oraz określenie scenariuszy rozwoju społeczno-gospodarczego i przestrzennego dla nich do 2030 roku;
  • regionalne programowanie działań zaradczych i minimalizujących skutki wyludniania się oraz analiza i ocena możliwości ich wdrożenia.

Projekt trwa od 13.07.2018 do 30.12.2019 roku. Realizowany jest w ramach konkursu dotacji na działania wspierające Regionalne Obserwatoria Terytorialne (ROT) w zakresie planowania współpracy w ramach wspólnych prac analitycznych.

Informacja o projekcie

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy