Komunikat po posiedzeniu komisji konkursowej w sprawie wyboru dyrektora Muzeum Śląska Opolskiego

W dniu 15 grudnia odbył się II etap konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu. Komisja konkursowa obradowała w składzie:

  • Zbigniew Kubalańca – przewodniczący

Członkowie:

  • Magdalena Stodoła
  • Agnieszka Kamińska
  • Violetta Rezler – Wasielewska
  • Elwira Holc
  • Bartosz Kuświk
  • Rafał Bartek
  • Michał Niezabitowski (online)
  • Jarosław Gałęza
  • Dariusz Bajno

(nieobecny – Stanisław S. Nicieja)

W związku z nie otrzymaniem przez żadnego z kandydatów bezwzględnej liczby głosów (6 głosów) komisja konkursowa ds. wyboru kandydata na stanowisko na dyrektora Muzeum Śląska Opolskiego zarekomenduje Zarządowi Województwa Opolskiego nie wyłonienie kandydata na stanowisko dyrektora Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu.

Ostateczne wyniki głosowania wskazują, iż żaden z uczestników dopuszczonych do udziału w konkursie nie spełnia szczegółowych kryteriów oceny uczestników ustalonych przez komisję konkursową.

Jednocześnie, komisja konkursowa podjęła uchwałę o niedopuszczeniu kandydatki Pani M. Ożóg do II etapu konkursu z uwagi na niespełnienie kryterium formalnego związanego z nietoczeniem się przeciwko kandydatce postępowania karnego.

Nasze serwisy